Перевод:

Hậc t vp và được thực tập có lương

như là nhà phát triển phần mềm ở Hoa Kỳ

Hậc t vp và được thực tập có lương

 • Hậc Tóp Thii Gian Tại Khuôn Viên Trường đại Học được CONG NHậN CủA CHUNG TOI GIN Чикаго, Хоа Конг Тронг 8-9, что Чу Тиен
 • Ực thực tập to thii gian cólương Это все, что ты думаешь об Амазонке с Microsoft, но не о том, что мне нравится. Lương khđi điểm trung bình là $ 90,000 ỹô la Mỹ một năm
 • Nhận được sự hỗ trợ về taii chánh - чем запретить?
 • Ọc học những phát triển phần mềm я не думаю, что это не так, как я люблю тебя.
 • Gia nhập đội ngũ hơn 2,500 sinh viên это не так, как прежде

Запрос

 • Бонг Чи Хо Вон Хоа Хоц Май Тинь (3-4 Ням) Хоц Чуен Нган С Лиен Цюань
 • Я имею в виду (GPA) - это не 2.7 / 4
 • Кин нгхим лам виệн нхư ла ла кỹ сư фầн мềм:
  Это не так, как 6, потому что он больше не может быть 4, но не так, как 1-3.
 • Синь Виен Сьпт Тхинт Ньхип Хоц Синх Вьен Нэм Цюй Тхи Нхонг Тринг Чи Хо Хон Ху Сун Шо Чунг Трун Бен (GPA) Ца Вон Сон Кинь Ньхим Тун Сон Тун Сон
 • Có kiến ​​thức về C, C #, C ++ hoặc Java
 • Có kỹ năng tiếng anh tốt

Тим Хиеу Их

Tii tai liuu miễn phí

Я прочитал и согласен с Политика конфиденциальности MIU MSCS и Условия Предоставления Услуг, Загружая эту брошюру, я также согласен получать серию электронных писем и информационных бюллетеней о программе.

Ваша информация на 100% безопасна для нас и никогда не будет передана никому.

Mốt s th công ty thộộc 500 công ty В Хоа Кa được tạp chí Fortune bình chọn,
нơй ма кац синх виен ца чун туи тап

«Ới với toi, cuối cùng đã đềc đềnp, bởi vì tíi có được tất cả các kỹ năng cần thiết đểm bđảo được thực tập có lương cao tại một Cô. Ló là tình hung iii bên đều có lợi ví bạn và trường ọi học hợp tác đả đảm bản được ựự đượ ự ừ ự ệ,,,,,,,,,,,,, - - - - - «.

Мохамед Сэми Ai Cập