तपाईंको प्राप्त गर्नुहोस् क्यारियर क्षमता

शीर्ष नियोक्ताहरूले सफ्टवेयर विकासकर्ता व्यावहारिक प्रशिक्षण इन्टरनेसन भर्ती गर्न महारानी विश्वविद्यालय व्यवस्थापन गर्छन्

1000+

कर्पोरेट साझेदारहरूले हाम्रा विद्यार्थीहरूको क्षमतालाई चिन्ता गर्छन्।

$80,000

सशुल्क इन्टर्नशिपका लागि औसत सुरुवात दर

98%

भुक्तानी इंटर्नशिप सफलता दर