Common Error ການຂຽນໂປລແກລມ

ນີ້ແມ່ນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປທີ່ນັກຮຽນໄດ້ເຮັດໃນການສອບເສັງຜ່ານມາ.
ທ່ານຈະໄດ້ຮັບເຄດິດສໍາລັບຄໍາຕອບທີ່ເຮັດຜິດພາດໃດໆ!