שגיאות נפוצות בחינת תכנות

הנה רשימה של שגיאות נפוצות שהתלמידים ביצעו בבחינות קודמות.
לא תקבל קרדיט על תשובה שעושה את כל השגיאות האלו!