Ավարտական ​​պահանջները

համակարգչային գիտության գծով գիտական ​​աստիճանի համար

Ուսանողները պետք է հաջողությամբ ավարտեն Մագիստրատուրայի բոլոր պահանջները: