Egzamen komen Egzamen Pwogram

Isit la se yon lis erè komen ke elèv yo te komèt nan egzamen anvan yo.
Ou pap resevwa kredi pou yon repons ki komèt nenpòt nan erè sa yo!