Của chúng ta Gói thanh toán độc đáo Giúp sinh viên quốc tế dễ dàng tham gia chương trình

  • Nhập chương trình ít nhất là $ 3,000
  • Trả lại tiền học phí từ thu nhập trong thời gian thực tập của bạn
  • Tốt nghiệp không có nợ sinh viên