Khoa Openings

Khoa Khoa học Máy tính tại Đại học Quốc tế Maharishi mời các ứng dụng cho nhiều vị trí giảng viên

Đại học Quốc tế Maharishi (trước đây là Đại học Quản lý Maharishi), tọa lạc tại Fairfield, IA, là một tổ chức tư nhân, phi lợi nhuận, được công nhận đầy đủ, cung cấp chương trình Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ. độ trong một phạm vi đầy đủ của các ngành. Khoa cung cấp một chương trình sau đại học độc đáo và đang phát triển, chuyên phát triển phần mềm ứng dụng.

Các ứng dụng cho tất cả các cấp độ tham gia học tập đều được chào đón, từ Giảng viên, Trợ lý, Phó giáo sư và Giáo sư đầy đủ. Ngoài các cuộc hẹn toàn thời gian, các giảng viên bán thời gian cũng được mời đăng ký giảng dạy trong chương trình giáo dục từ xa (DE) của chúng tôi.

website: compro.miu.edu

Email của khoa: csnewfacemony@miu.edu