Thông tin về MIU coronavirus

Chúng tôi vui mừng báo cáo rằng MIU vẫn mở với chỉ một công nhân sống thử nghiệm dương tính với COVID-19 kể từ khi dịch bệnh bắt đầu.

Thác nước này, chúng tôi hy vọng sẽ hoạt động đầy đủ với việc giảng dạy trong lớp học - với tùy chọn bổ sung là giao hàng trực tuyến trong ký túc xá. Chúng tôi sẽ tiếp tục tuân thủ tất cả các quy định của chính phủ và các khuyến nghị của CDC được coi là cần thiết tại thời điểm đó.

Như mọi khi, chúng tôi cố gắng cung cấp trải nghiệm đại học giàu nhất, đầy đủ nhất và an toàn nhất có thể.