Đại học quốc tế Maharishi
Thạc sĩ Khoa học trong Khoa học Máy tính

Chương trình chuyên gia máy tính

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Chúng tôi mong được gặp bạn

Vị trí MIU là:

1000 Bắc Fourth St.
Fairfield, Iowa 52557 Hoa Kỳ

Hoa Kỳ: + 1 641-472-1153

Email: tuyển sinh giám đốc@miu.edu

Hãy theo dõi chúng tôi trên Facebook:

3 + 5 =?