Giáo dục MIU: Thuốc giải độc cho sự bất ổn toàn cầu

Trong một kỷ nguyên được đánh dấu bởi sự bất ổn chưa từng có và sự thay đổi nhanh chóng, các cơ sở giáo dục có vị thế đặc biệt để mang lại sự ổn định và hướng dẫn. Đại học Quốc tế Maharishi (MIU) nổi bật như một ví dụ về giáo dục toàn diện và đổi mới, giải quyết mười vấn đề bất ổn hàng đầu trên toàn cầu thông qua cách tiếp cận đặc biệt của chúng tôi. Đây là cách MIU cung cấp giải pháp giải độc cho những vấn đề cấp bách này:

  1. Biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường:

Chương trình giảng dạy của MIU nhấn mạnh tính bền vững và ý thức về môi trường. Các khóa học về Sống bền vững và Nông nghiệp tái tạo dạy sinh viên cách phát triển các giải pháp thân thiện với môi trường và thúc đẩy công nghệ xanh. Chúng tôi nói chuyện. Các hoạt động bền vững trong khuôn viên trường bao gồm ủ phân rác thải thực phẩm, tái chế, sử dụng rộng rãi năng lượng mặt trời và gió, phục vụ bữa ăn hữu cơ và không biến đổi gen, xây dựng và trang bị nội thất bằng vật liệu không độc hại, trồng rau hữu cơ trong khuôn viên trường, trồng và duy trì nhiều cây xanh trong khuôn viên trường, sử dụng thực hành nền tảng bền vững, giảm thiểu việc sử dụng giấy, sử dụng các sản phẩm tái chế khi có thể. Bằng cách thấm nhuần sự tôn trọng sâu sắc đối với thiên nhiên và các kỹ năng thực tế trong quản lý môi trường, MIU trao quyền cho sinh viên chống lại biến đổi khí hậu. Một điểm sứ mệnh của MIU là: Tối đa hóa việc sử dụng môi trường một cách thông minh.

Là một trong những trường đại học xanh nhất nước Mỹ, MIU hoàn toàn cam kết thực hiện các hoạt động bền vững. Năng lượng tái tạo, tòa nhà bền vững và thực phẩm hữu cơ là những ưu tiên hàng đầu.

Là một trong những trường đại học xanh nhất nước Mỹ, MIU hoàn toàn cam kết thực hiện các hoạt động bền vững. Năng lượng tái tạo, tòa nhà bền vững và thực phẩm hữu cơ là những ưu tiên hàng đầu.

  1. Bất ổn kinh tế:

MIU tích hợp Giáo dục dựa trên ý thức (CBE), thúc đẩy khả năng phục hồi và tư duy thích ứng. Các khóa học về kinh doanh và khởi nghiệp khuyến khích sinh viên đổi mới và xây dựng doanh nghiệp bền vững. Mô hình giáo dục này không chỉ nâng cao khả năng sẵn sàng làm việc mà còn đào tạo ra những nhà lãnh đạo có khả năng định hướng và tạo ra nền kinh tế ổn định hơn. EdD trực tuyến của chúng tôi về Lãnh đạo & Huấn luyện Chuyển đổi đào tạo các nhà lãnh đạo để giúp các cá nhân đạt được thành tựu kinh tế và xã hội. Một điểm sứ mệnh của MIU là: Mang lại sự thỏa mãn những khát vọng kinh tế của cá nhân và xã hội.

  1. Khủng hoảng sức khỏe:

Trường đại học tập trung vào y tế dự phòng và sức khỏe toàn diện, bao gồm các chương trình về Y học Tích hợp và Ayurveda, trang bị cho sinh viên kiến ​​thức để giải quyết và ngăn ngừa các thách thức về sức khỏe. Tất cả học sinh đều được tiếp cận với trung tâm chăm sóc sức khỏe tích hợp của chúng tôi. Bằng cách thúc đẩy sức khỏe và giảm căng thẳng thông qua Thiền Siêu Việt (TM), MIU góp phần mang lại kết quả sức khỏe thể chất và tinh thần tốt hơn. Một điểm sứ mệnh của MIU là: Nhấn mạnh sức khỏe tích hợp, kết hợp các hoạt động sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc.

  1. Bất ổn chính trị:

MIU thúc đẩy hòa bình toàn cầu và giải quyết xung đột thông qua một số chương trình: Thạc sĩ về chương trình Khai sáng và Lãnh đạo; MA và MBA trực tuyến về Lãnh đạo & Giải quyết xung đột tại nơi làm việc. Việc thực hành TM trên toàn trường đại học giúp sinh viên phát triển sự bình an nội tâm, nền tảng để thúc đẩy sự hiểu biết và hòa hợp ở cấp độ xã hội lớn hơn. Sinh viên tốt nghiệp được chuẩn bị để trở thành những người hòa giải và có ảnh hưởng đến chính sách hiệu quả. Một sứ mệnh của MIU là: Trang bị cho sinh viên những kỹ năng và kiến ​​thức để trở thành những nhà lãnh đạo kiên cường, sáng suốt, có khả năng giải quyết các thách thức toàn cầu.

  1. Đột phá công nghệ:

Để đáp ứng những tiến bộ công nghệ nhanh chóng, MIU cung cấp các chương trình về Khoa học Máy tính, bao gồm các khóa học về Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu. Chúng tôi cung cấp Chứng chỉ về Khoa học dữ liệu cho sinh viên có bằng Thạc sĩ Khoa học Máy tính đã hoàn thành thành công ít nhất bốn khóa học về khoa học dữ liệu trong chương trình MS. Phương pháp giáo dục dựa trên ý thức đảm bảo rằng sinh viên không chỉ tiếp thu các kỹ năng kỹ thuật mà còn cả những cân nhắc về đạo đức, chuẩn bị cho họ định hướng và khai thác công nghệ một cách có trách nhiệm. Một sứ mệnh của MIU là: Truyền đạt ý thức trách nhiệm đạo đức và quyền công dân toàn cầu cho sinh viên.

  1. Bất bình đẳng xã hội:

Cam kết của MIU về tính toàn diện và công bằng xã hội được phản ánh trong hệ thống hỗ trợ và cộng đồng đa dạng của chúng tôi. Chúng tôi tôn vinh sự đa dạng và sống theo phương châm “thế giới là gia đình của chúng tôi”. Văn phòng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) của chúng tôi giới thiệu các khái niệm và thực tiễn về DEI cho tất cả sinh viên, nhân viên và giảng viên. Tại bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi có sinh viên từ hơn 60 quốc gia trong khuôn viên trường và chỉ riêng chương trình MS về Khoa học Máy tính đã tốt nghiệp hơn 4000 sinh viên từ 108 quốc gia kể từ năm 1996. Một điểm sứ mệnh của MIU là: Duy trì một môi trường khuôn viên hòa nhập, đa dạng quốc tế và thân thiện.

Hãy thưởng thức video sống động này thể hiện niềm hạnh phúc và sự đa dạng của sinh viên Khoa học Máy tính của chúng tôi.

  1. Những thách thức về sức khỏe tâm thần:

Việc thực hành TM trong đời sống sinh viên hàng ngày là nền tảng trong cách tiếp cận sức khỏe tâm thần của MIU. Thực tiễn này đã được khoa học chứng minh để giảm căng thẳng, lo lắng và trầm cảm, cung cấp cho học sinh một công cụ mạnh mẽ để duy trì sức khỏe tinh thần trong bối cảnh bất ổn toàn cầu. Một điểm sứ mệnh của MIU là: Nhấn mạnh sức khỏe tích hợp, kết hợp các thực hành sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc.

  1. Tiếp cận và Chất lượng Giáo dục:

Mô hình giáo dục linh hoạt và toàn diện của MIU, bao gồm các chương trình trực tuyến, giúp nhiều đối tượng hơn có thể tiếp cận nền giáo dục chất lượng. Phương pháp giáo dục dựa trên ý thức của chúng tôi đảm bảo sự hiểu biết sâu sắc và phát triển cá nhân, cung cấp một giải pháp thay thế mạnh mẽ cho các hệ thống giáo dục truyền thống thường thiếu sót. Một điểm sứ mệnh của MIU là: Cung cấp nền giáo dục Dựa trên Ý thức, tích hợp sự xuất sắc trong học tập với sự phát triển cá nhân.

  1. Xung đột văn hóa:

Chúng tôi thúc đẩy một cộng đồng toàn cầu và nhấn mạnh sự hiểu biết về văn hóa thông qua chương trình giảng dạy đa dạng, cộng đồng sinh viên và giảng viên đa quốc gia. MIU chuẩn bị cho sinh viên định hướng và thu hẹp khoảng cách văn hóa. Các chương trình về Lãnh đạo & Giải quyết xung đột tại nơi làm việc và hòa giải trang bị cho sinh viên những kỹ năng cần thiết để giải quyết xung đột văn hóa và thúc đẩy sự hòa hợp toàn cầu. Một điểm sứ mệnh của MIU là: Tương tác với cộng đồng địa phương và toàn cầu để thúc đẩy sự thay đổi và phát triển xã hội tích cực.

  1. Sự không chắc chắn về mặt tinh thần:

Sự tích hợp tự nhiên của sự phát triển tinh thần với việc học tập của MIU giải quyết những bất ổn hiện hữu mà nhiều người phải đối mặt ngày nay. Việc thực hành TM và các khóa học về phát triển ý thức cung cấp một khuôn khổ cho sinh viên khám phá và củng cố nền tảng tinh thần cá nhân của họ, mang lại sự rõ ràng và mục đích trong một thế giới không chắc chắn. Một điểm sứ mệnh của MIU là: Đạt được các mục tiêu tinh thần của nhân loại trong thế hệ này.

Nền giáo dục toàn diện dựa trên Ý thức của Đại học Quốc tế Maharishi cung cấp các giải pháp toàn diện cho những bất ổn lớn mà thế giới ngày nay phải đối mặt. Trường đại học tích hợp tính bền vững, đổi mới và sức khỏe tích hợp với việc thực hành kỹ thuật Thiền Siêu Việt® trên toàn khuôn viên trường. Cách tiếp cận này được cung cấp trong một cộng đồng an toàn, đa dạng quốc tế, bền vững và thân thiện. Do đó, MIU trang bị cho sinh viên của mình trở thành những nhà lãnh đạo kiên cường, vui vẻ và sáng suốt, có khả năng giải quyết và quản lý những vấn đề phức tạp trong thế giới đương đại của chúng ta.

-

Sumitra Maharjan: Thành công của sinh viên tốt nghiệp MIU ComPro ở Mỹ

Sumitra Maharjan đã tham gia Chương trình Thạc sĩ Khoa học Máy tính (“ComPro”) của chúng tôi tại Đại học Quốc tế Maharishi (MIU) ở Hoa Kỳ vào tháng 2016 năm XNUMX.

Cô đã làm Kỹ sư trong bảy năm qua tại Axxess, một công ty chăm sóc sức khỏe có trụ sở tại Dallas, Texas. Công ty phục vụ hơn năm triệu bệnh nhân trên toàn thế giới.

Trong bài viết Hỏi & Đáp này, Sumitra chia sẻ kinh nghiệm của cô tại MIU và cách nó đã thay đổi sự nghiệp phát triển phần mềm của cô.


Hỏi: Hành trình từ Nepal đến Mỹ.

“Đến Mỹ không hề dễ dàng, nhất là với một cô gái như tôi, không có gia đình, bạn bè, người thân ở đây. Đó là một quyết định đầy thử thách vì tôi đã bỏ lại đằng sau mọi thứ quen thuộc với mình.

MIU khiến tôi cảm thấy như ở nhà ngay khi đến trường, đối xử với tôi như gia đình và chuẩn bị cho sự nghiệp chuyên môn của tôi. Các nhân viên, giảng viên của MIU và các bạn cùng lớp của tôi, những người đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới, đã đảm bảo rằng tôi luôn nở nụ cười trên môi với tính cách thân thiện của họ.”

Xem MIU ComPro | Làm cho học sinh mới cảm thấy như ở nhà

Sumitra cùng đại diện tuyển sinh Dima Carr năm 2016.

Sumitra cùng đại diện tuyển sinh Dima Carr năm 2016.


Q: Bạn thích điều gì nhất về quá trình học tập của mình tại MIU?

“Tôi cảm thấy các giáo sư của tôi rất say mê với những gì họ đang giảng dạy. Niềm đam mê này đã giúp tôi có được những kiến ​​thức lập trình chuyên sâu mà tôi luôn khao khát. Tôi phải đánh giá cao sự hướng dẫn, giao tiếp hiệu quả, khả năng tiếp cận và chuyên môn của họ.”


Q: Suy nghĩ của bạn về TM là gì?

“Thực hành Thiền Siêu Việt® (TM) là một trải nghiệm thanh thản đối với tôi. Tôi có thể thiền dễ dàng để bình tĩnh lại và tập trung vào những gì tôi cần. Nó nuôi dưỡng sự tự nhận thức và chánh niệm, cho phép tôi trở nên hiện diện hơn và nhận thức được những suy nghĩ, cảm xúc và cảm giác của mình.”

Tìm hiểu thêm về TM tại đây.


Hỏi: Làm thế nào bạn có được kỳ thực tập được trả lương?

“MIU đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp tôi đảm bảo việc thực tập được trả lương của mình. Nó dạy cho tôi những kỹ năng cần thiết như chuẩn bị CV và hiểu những câu hỏi mà nhà tuyển dụng mong đợi. Tôi đã nhận được kỳ thực tập có lương vào tháng 2017 năm XNUMX tại Axxess".

Sumitra tại UTD cùng các đồng nghiệp của mình.

(Trái) Sumitra cùng các đồng nghiệp của cô tại sự kiện Hackathon do công ty của cô, Axxess, tại Đại học Texas, Dallas (UTD) tổ chức, (trên cùng bên phải) với người quản lý của cô và (dưới cùng bên phải) thuyết trình trước các sinh viên tại UTD.


Hỏi: Suy nghĩ về việc đào tạo tại Trung tâm Hướng nghiệp CS.

“Tôi có thể nói đó là khía cạnh quan trọng nhất. Sau khi học sinh có được tất cả các kỹ năng kỹ thuật, họ phải học cách thể hiện những kỹ năng đó với thế giới. Khóa học này được thiết kế để giúp các cá nhân phát triển và thực hiện kế hoạch để đạt được mục tiêu nghề nghiệp của họ. Nó bao gồm nhiều chủ đề như chiến lược tìm công việc thực tập được trả lương, tự đánh giá và thiết lập mục tiêu.”


Hỏi: Suy nghĩ về thị trường CNTT hiện nay ở Mỹ

“Thị trường CNTT hiện nay ở Mỹ đang phát triển mạnh mẽ và không ngừng phát triển. Là ngôi nhà của các công ty CNTT hàng đầu như Apple, Microsoft, Google và Oracle, cùng với nhiều gã khổng lồ công nghệ khác, nơi đây rất năng động và phát triển nhanh chóng. Sự phát triển này bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như tiến bộ công nghệ, điều kiện kinh tế và các sự kiện toàn cầu.”


Hỏi: Bạn nghĩ chương trình MIU MS trong Khoa học Máy tính có thể giúp các nhà phát triển phần mềm trên toàn thế giới như thế nào?

“MIU cung cấp kiến ​​thức nền tảng về khoa học máy tính cùng với các kỹ năng giải quyết vấn đề. Nó bao gồm hầu hết các khóa học về xu hướng công nghiệp cần thiết trong thị trường CNTT hiện nay. Quan trọng nhất, chương trình MS của MIU cung cấp khóa học chiến lược nghề nghiệp để chuẩn bị cho bạn đối mặt với thị trường CNTT.”


Hỏi: Bạn có lời khuyến khích nào dành cho các nhà phát triển phần mềm đang xem xét chương trình ComPro?

“Nếu bạn đang tìm kiếm một khóa học CNTT chuyên nghiệp và muốn xây dựng sự nghiệp thành công ở bất kỳ đâu trên thế giới thì bạn đã đến đúng nơi. Mặc dù cuộc hành trình có thể không hề dễ dàng nhưng việc tìm kiếm sự hướng dẫn có thể khiến hành trình trở nên suôn sẻ và bổ ích hơn. Chương trình MIU MS được thiết kế để giúp bạn tự tin vượt qua những thách thức của sự nghiệp chuyên nghiệp.

Sumitra cùng những người bạn ComPro của cô ấy tại một buổi dã ngoại gần khuôn viên MIU.

Sumitra cùng những người bạn ComPro của cô ấy tại một buổi dã ngoại gần khuôn viên MIU.

Tại MIU, chúng tôi tự hào khi thấy sinh viên tốt nghiệp của mình thành công trong sự nghiệp. Chúng tôi chúc Sumitra phát triển chuyên môn hơn nữa khi cô tiếp tục truyền cảm hứng cho các nhà phát triển phần mềm trên khắp thế giới theo bước cô để đạt được ước mơ của họ.

Vì tình yêu khoa học máy tính: Câu chuyện Mike Parker

Mỗi ngày các sinh viên tương lai đều hỏi chúng tôi có giới hạn độ tuổi không. Câu trả lời là không.' Trên thực tế, trong mục mới nhất của chúng tôi, chúng tôi có ba sinh viên mới trên 40 tuổi, trong đó có Michael Parker, 67 tuổi.

Michael Parker là một kỹ sư điện đã nghỉ hưu với một 'trang trại' rộng 17 mẫu Anh ở California. Trước khi đến MIU để lấy bằng thạc sĩ về khoa học máy tính, anh đã có bằng cử nhân về quản lý kinh doanh và kỹ thuật điện, đồng thời tham gia các khóa học kỹ thuật điện sau đại học tại Đại học Nam California.

Mike đã dành sự nghiệp của mình để nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm mới trong nhiều chuyên ngành kỹ thuật điện và làm việc trực tiếp cho các tổ chức lớn trước khi thành lập công ty tư vấn của riêng mình. Khách hàng bao gồm Boeing, Airbus, NAVAIR, Texas Instruments, Sensata, Northrop và Teledyne, chỉ kể tên một vài khách hàng. Ông cũng nắm giữ 9 bằng sáng chế của Hoa Kỳ trong lĩnh vực phát hiện lỗi hồ quang điện.

Ngôi nhà của Mike (nhìn từ xa) nằm trên khu đất rộng 17 mẫu Anh ở Grass Valley, CA.

Ngôi nhà của Mike (nhìn từ xa) nằm trên khu đất rộng 17 mẫu Anh ở Grass Valley, CA. Tòa nhà bên trái chứa nhà máy CNC, phòng thí nghiệm điện tử và 'hang động con người'.

Đang tìm kiếm một cái gì đó nhiều hơn

Theo Mike, “Sau khi nghỉ hưu, tôi muốn mở rộng tầm nhìn của mình và bắt đầu quan tâm đến chương trình thạc sĩ Chuyên gia Máy tính của MIU. Mùa hè năm ngoái, tôi được phép tham gia lớp học về cấu trúc dữ liệu của Giáo sư Muhyieddin Khaled Al-Tarawneh. Lớp học đó rất xuất sắc và nó đã truyền cảm hứng cho tôi đến MIU với tư cách là một sinh viên đầy nhiệt huyết.”

“Tôi đã hoàn thành thêm 5 lớp học tại MIU để chuẩn bị đầy đủ hơn trước khi chính thức bước vào chương trình MSCS. Sự tôn trọng của tôi dành cho MIU tiếp tục ở mức cao nhất. Niềm đam mê, sự gắn kết và sự quan tâm dành cho sinh viên của các giáo sư đơn giản là không thể sánh bằng ở các tổ chức khác. Chất lượng của các sinh viên khác ở đây là tuyệt vời. Theo tôi, những yếu tố này góp phần vào chất lượng giáo dục nhiều hơn số lượng bài báo học thuật mà một giáo sư ít tham gia có thể viết ra.”

Mike Parker đang tận hưởng lớp Kỹ thuật phần mềm của Giáo sư Najeeb.

Mike Parker đang tận hưởng lớp Kỹ thuật phần mềm của Giáo sư Najeeb.

Thay đổi nghề nghiệp?

“Sẽ chính xác hơn nếu nói rằng tôi tham gia chương trình này để mở rộng tầm nhìn của mình hơn là để thay đổi nghề nghiệp. Tôi sẽ 68 tuổi sau 3 tháng nữa. Tôi đã 'nghỉ hưu' được 6 năm (thỉnh thoảng có một số cuộc tư vấn) và trong vòng 2 hoặc 3 tuần qua, tôi đã nhận được cuộc gọi của nhà tuyển dụng cho 3 vị trí được trả lương cao khác nhau để làm những việc tôi đã làm trước đây và những việc tôi đã làm trước đây. thích làm. Tôi đã từ chối mọi cơ hội. Không phải là tôi không thích công việc của mình – tôi yêu công việc tôi đã làm trong sự nghiệp của mình,” Mike nói.

“Giáo sư Najeeb đã nói rất hay trong lớp hôm nay khi ông mô tả một số công việc của chính mình, 'Tôi không thể tin rằng họ đang trả tiền cho tôi để làm việc này. Vui quá. Tôi sẽ làm điều đó miễn phí nếu có thể.” Đó cũng là kinh nghiệm làm việc của tôi. Tôi chỉ đơn giản muốn giải quyết những vấn đề mới hoặc tôi muốn bổ sung thêm một khía cạnh bổ sung cho những gì tôi đã làm việc cùng. Tôi cũng muốn linh hoạt hơn trong việc sắp xếp cuộc sống của mình để có thể đặt ưu tiên cao hơn cho gia đình và làm việc hài hòa với nhịp sinh học, thiền định và lịch trình tập thể dục của riêng mình.”

Thiền tại MIU

Một trong những lợi thế độc đáo khi học tập tại Đại học Quốc tế Maharishi là tất cả sinh viên, giảng viên và nhân viên đều thực hành các kỹ năng Kỹ thuật Thiền Siêu Việt. Hơn 500 đánh giá ngang hàng nghiên cứu khoa học hỗ trợ những lợi ích của kỹ thuật tinh thần đơn giản này để tạo ra sự thư giãn sâu, trí thông minh cao hơn, phục hồi sau căng thẳng và nhiều năng lượng hơn.

Mike có may mắn được học Thiền Siêu Việt (TM) vào năm 1972 và chương trình TM-Sidhi nâng cao vào năm 1978.

Cảm nhận của anh khi làm TM:

“TM giúp tôi nhận ra điều gì thực sự quan trọng trong cuộc sống. Mọi thứ đều vô ích nếu bạn không sống một cuộc sống hài lòng.”

“Ngay cả khi tôi mệt mỏi, thiền cũng giúp chống lại sự mệt mỏi. Tôi thấy rằng việc ôn luyện TM trước khi thi còn có giá trị hơn việc nhồi nhét kiến ​​thức.”

“Việc thực hành chương trình TM và TM-Sidhi một cách bền vững và thường xuyên là cách duy nhất mà tôi biết sẽ mang lại cho một người khả năng giữ vững tinh thần một cách đáng tin cậy khi bị cản trở bởi mọi loại căng thẳng bên ngoài. Trong những tình huống như thế này, điều cần thiết là phải trở nên xuất sắc.”

Tương lai

“Tôi không chắc chắn chính xác mình sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp. Tôi không cần phải làm việc nhưng tôi rất thích làm việc. Tôi có một người bạn thân muốn cùng tôi thành lập một công ty khởi nghiệp khác, phát triển và bán sản phẩm của riêng chúng tôi. Có rất nhiều ý tưởng, một số đều là phần cứng, một số đều là phần mềm và một số là sự kết hợp của cả hai. Đó có thể là một khả năng mới. Tôi không biết. Hiện tại, tôi cảm thấy đơn giản là được ở MIU. Vũ trụ sẽ tiết lộ con đường tiếp theo cho tôi vào đúng thời điểm. Hãy để các khả năng được nhân lên,” Mike kết luận.

Mike tại sự kiện tốt nghiệp của ComPro

Mike đã tham dự các hoạt động tốt nghiệp vào tháng 2023 năm XNUMX của chúng tôi.

Dip Das: Nhà phát triển phần mềm người Bangladesh thành đạt đề xuất TM và ComPro

Dip Ranjan Das tham gia Chương trình Thạc sĩ Khoa học Máy tính (“ComPro”) của chúng tôi tại Đại học Quốc tế Maharishi (MIU) ở Hoa Kỳ vào tháng 2023 năm XNUMX. Anh có bằng cử nhân về Kỹ thuật Điện tử Truyền thông và bằng MBA từ Bangladesh.

Trong bài viết Hỏi & Đáp này, Dip kể câu chuyện về sự nghiệp của mình và việc thực hành kỹ thuật Thiền Siêu Việt (TM) đã thay đổi cuộc đời anh như thế nào và giúp anh trở thành một nhà phát triển phần mềm giỏi hơn như thế nào.

Q: Hãy cho chúng tôi biết về sự nghiệp của bạn trước MIU.

“Trước khi gia nhập MIU, tôi đã làm Kỹ sư trưởng tại bộ phận R&D của Samsung ở Bangladesh trong 8 năm, đóng góp vào sự phát triển công nghệ của công ty. Sau đó, tôi có 4 năm làm việc tại Công ty TNHH Viễn thông Bangladesh (BTCL), đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau, trong đó có Phó Tổng Giám đốc.”

Q: Hãy cho chúng tôi biết về cuộc sống ở trường MIU của bạn.

“Khuôn viên MIU là một nơi đa dạng và thân thiện. Tôi đã kết bạn từ nhiều quốc gia. Chỉ riêng trong chương trình ComPro, chúng tôi đã có sinh viên và sinh viên tốt nghiệp từ 108 quốc gia. Các giảng viên, nhân viên và người dân địa phương ở Fairfield luôn chào đón và hỗ trợ. Khuôn viên trường được bao quanh bởi thiên nhiên, có hồ nước, công viên và đường đi bộ, khiến nơi đây trở thành một nơi tuyệt vời để học tập và tận hưởng không gian ngoài trời.”

Giao lưu cùng những người bạn ComPro của anh ấy đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Bangladesh, Pakistan, Turkmenistan và Ấn Độ

Giao lưu cùng những người bạn ComPro của anh ấy đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Bangladesh, Pakistan, Turkmenistan và Ấn Độ


Q: Bạn học TM từ khi nào?

“Sau khi đăng ký chương trình ComPro vào tháng 2023 năm XNUMX, tôi đã học được kỹ thuật Thiền Siêu Việt (TM) ở Bangladesh. Kể từ đó, nhận thức của tôi về cuộc sống đã được cải thiện nhờ thực hành kỹ thuật này một cách nhất quán.”

Q: Suy nghĩ của bạn về TM là gì?

“TM là một kỹ thuật đơn giản để cảm thấy bình tĩnh. Những cá nhân đang phải đối mặt với căng thẳng thực sự có thể được hưởng lợi từ việc học kỹ thuật này. Việc phổ biến thông tin về TM và giúp mọi người tiếp cận nó dễ dàng hơn có thể góp phần biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn. Kỹ thuật này không gắn liền với bất kỳ tôn giáo nào và tôi tin rằng bất kỳ ai, bất kể niềm tin tôn giáo của họ, đều có thể thực hành nó.”

Tìm hiểu thêm về TM tại đây.

Hỏi: Thực hành TM giúp ích cho việc học tập của bạn như thế nào?

“Việc thực hành TM đã được chứng minh một cách khoa học là giúp giảm căng thẳng và lo lắng, tăng cường khả năng tập trung và tập trung, đồng thời cải thiện tinh thần minh mẫn tổng thể.

Theo kinh nghiệm của riêng tôi, thực hiện TM trong 20 phút hai lần một ngày đã nâng cao sự tự tin của tôi và cho phép tôi tập trung vào công việc học tập. Thực hành TM thường xuyên đã giúp tôi duy trì sự bình tĩnh và cân bằng nội tâm lâu dài, dẫn đến nâng cao khả năng tự nhận thức.”

Tìm hiểu về nghiên cứu khoa học được thực hiện trên TM tại đây.

Dip tập TM cùng các bạn cùng lớp

Dip tập TM cùng các bạn cùng lớp


Hỏi: Hãy cho chúng tôi biết về buổi cộng tu trong khuôn viên trường và bạn thấy nó mang lại lợi ích như thế nào cho sinh viên ComPro.

“Vào buổi sáng, trước khi ăn sáng, chúng tôi thực hành TM với tư cách nhóm trong khán phòng ở Trung tâm Sinh viên Argiro (nơi có phòng ăn của trường, phòng chờ sinh viên và nhiều cơ sở vật chất khác). Việc luyện tập nhóm thường xuyên theo thói quen này giúp chúng tôi nâng cao nhận thức tập thể và giảm căng thẳng.”

Hỏi: Bạn nghĩ thực hành TM có thể giúp các nhà phát triển phần mềm như thế nào?

“Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi có thể chia sẻ rằng thực hành TM không chỉ giúp giảm căng thẳng mà còn tăng năng suất và nâng cao kỹ năng giải quyết vấn đề – những phẩm chất thường được mong muốn ở các vị trí lập trình viên phần mềm. Do đó, tôi thấy rõ rằng các nhà phát triển phần mềm, giống như tôi, có thể thu được lợi ích đáng kể từ việc thực hành TM thường xuyên.”

Tham gia kỳ nhập học tháng 2023 năm XNUMX

Cùng tham gia với các sinh viên nhập học tháng 2023 năm XNUMX của anh ấy


Hỏi: Bạn có lời khuyến khích nào dành cho các nhà phát triển phần mềm đang xem xét chương trình ComPro?

“Tôi thực sự khuyên các nhà phát triển phần mềm trên toàn thế giới nên đăng ký chương trình ComPro tại MIU, vì đây là một lựa chọn tuyệt vời để thăng tiến nghề nghiệp của họ. Ngoài ra, thực hành kỹ thuật Thiền Siêu Việt sẽ nâng cao sức khỏe của bạn. Gia nhập MIU là một lựa chọn sáng suốt.”

MIU ComPro: Giúp sinh viên mới cảm thấy như ở nhà

Trong chương trình Chuyên gia Máy tính (ComPro) tại Đại học Quốc tế Maharishi (MIU), chúng tôi đã nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng các sinh viên mới của chúng tôi cảm thấy như ở nhà với tư cách là thành viên mới trong gia đình MIU của chúng tôi. Sau khi đến khuôn viên trường của chúng tôi, sinh viên sẽ tham dự buổi định hướng, gặp gỡ các sinh viên hiện tại, khám phá khuôn viên rộng 391 mẫu Anh xinh đẹp của chúng tôi và tham gia sự kiện Bữa trưa Chào mừng đặc biệt.

Trong kỳ đăng ký tháng 2023 năm 60 gần đây, 22 sinh viên từ XNUMX quốc gia đã đăng ký tham gia chương trình ComPro của chúng tôi. Sự đa dạng mà những sinh viên này mang đến cho MIU đã làm phong phú thêm nền văn hóa quốc tế của chúng tôi.

Bữa trưa chào mừng tháng 2023 năm XNUMX

Các tân sinh viên đến từ Ethiopia, Canada và Trung Quốc tại sự kiện Bữa trưa Chào mừng.


Trải nghiệm bữa trưa chào mừng ComPro

Tại Bữa trưa Chào mừng, các sinh viên mới đã được gặp gỡ và giao lưu với các giảng viên và nhân viên của chúng tôi. Sự kiện này được tổ chức bởi đại diện tuyển sinh của chúng tôi, những người đã hướng dẫn sinh viên qua từng bước của quy trình đăng ký.

Giám đốc tuyển sinh của chúng tôi, Melissa McDowell cho biết: “Thật vui mừng khi cuối cùng cũng được gặp trực tiếp các sinh viên mới, những người đã tin tưởng chúng tôi hướng dẫn họ hướng tới một sự nghiệp tốt hơn”.

Melissa McDowell đã tổ chức Bữa trưa Chào mừng.

Melissa McDowell đã tổ chức Bữa trưa Chào mừng.


Giới thiệu theo quốc gia

Trong sự kiện, khi các em học sinh được giới thiệu về các quốc gia, căn phòng tràn ngập tiếng reo hò khi các em đứng lên đầy kiêu hãnh.

Hai sinh viên mới đến từ Ấn Độ

Hai sinh viên mới đến từ Ấn Độ

Các sinh viên khóa tháng 2023 năm 22 đến từ XNUMX quốc gia sau:

BANGLADESHGhanaNigeria
CampuchiaẤn ĐộPakistan
CanadaKazakhstanRwanda
Trung QuốcLithuaniaTunisia
Cote d'IvoireMông Cổuganda
Ai CậpMoroccoViệt Nam
EritreaMyanmar
EthiopiaNepal


Giới thiệu giảng viên và nhân viên

Các giảng viên đã giới thiệu bản thân và giới thiệu sơ lược về hành trình học tập sắp tới của sinh viên. Các nhân viên từ mỗi bộ phận trong chương trình ComPro cũng được giới thiệu.

Giáo sư Payman Salek, Kiến trúc sư Giải pháp với hơn 20 năm kinh nghiệm lập trình, đã trò chuyện với các sinh viên mới.

Giáo sư Payman Salek, Kiến trúc sư Giải pháp với hơn 20 năm kinh nghiệm lập trình, đã trò chuyện với các sinh viên mới.


Một biểu hiện đánh giá cao của chúng tôi

Để giải trí, các học sinh được chọn ngẫu nhiên sẽ nhận được những món quà chào mừng nhỏ.

Các em học sinh đến từ Việt Nam, Ai Cập, Ethiopia, Mông Cổ tự hào khoe quà của mình.

Các em học sinh đến từ Việt Nam, Ai Cập, Ethiopia, Mông Cổ tự hào khoe quà của mình.


Ảnh nhóm

Cuối cùng, các học sinh mới của chúng ta đã tụ tập ngoài trời để chụp một bức ảnh nhóm đáng nhớ. Các em cũng chụp ảnh cùng đại diện tuyển sinh của mình để chia sẻ với gia đình và bạn bè.

Các học sinh cùng đại diện tuyển sinh của mình, Erica Lehman.

Các học sinh cùng đại diện tuyển sinh của mình, Erica Lehman.

Mời các bạn cùng thưởng thức những bức ảnh Bữa trưa Chào mừng tại đây.

Đánh giá cao từ sinh viên mới

Lời chứng của sinh viên

Chúng tôi chúc các sinh viên mới của chúng tôi có một khoảng thời gian phát triển nghề nghiệp và làm phong phú cá nhân với chúng tôi tại MIU.

Tìm hiểu thêm về Cuộc sống sinh viên của chúng tôi tại đây.

W/N Châu Phi Tuyển dụng cho MIU MS về Khoa học Máy tính

Tham gia trực tiếp với Trưởng khoa MIU Greg Guthrie, Tiến sĩ và Elaine Guthrie. Chuyến tham quan Tây/Bắc Phi của họ diễn ra từ ngày 7 tháng 22 đến ngày 2023 tháng XNUMX năm XNUMX. Hãy đặt vé miễn phí để tìm hiểu về chương trình Thạc sĩ Chuyên gia Máy tính nổi tiếng của chúng tôi tại Đại học Quốc tế Maharishi ở Fairfield, Iowa, Hoa Kỳ.

Phát triển sự nghiệp CNTT của bạn với Thạc sĩ Khoa học Máy tính Hoa Kỳ


cuộc họp trong Đi:

Ngày giờ: Thứ năm, ngày 7 tháng 2023 năm XNUMX, 6:30 chiều – 8:30 tối Giờ Togo

Vị trí: CIMTT (Trung tâm Thiền định Quốc tế Siêu việt-Togo) | 334 rue Bekpo, Quartier Tokoin Bệnh viện Face LTDH (Ligue Togolaise des Droits de l'Homme) | Lomé, Togo, BP 836

Đặt vé miễn phí


Cuộc gặp ở Mauritanie:

Ngày giờ: Chủ Nhật, ngày 10 tháng 2023 năm 10, 00:12 sáng – 00:XNUMX trưa Giờ Mauritania

Vị trí: Khách sạn Monotel Dar El Barka | 32W8+Q2P, Route des Ambassades, Nouakchott, Mauritanie

Đặt vé miễn phí


Cuộc gặp ở Maroc:

Ngày giờ: Thứ tư, ngày 13 tháng 2023 năm XNUMX,  6:30 PM - 8:30 PM Giờ Maroc

Vị trí: Sofitel Casablanca Tour Blanche | Rue Sidi Belyout, Casablanca, 20190

Đặt vé miễn phí


Cuộc gặp ở Tunisia:

Ngày giờ: CN, ngày 17 tháng 2023 năm XNUMX, 11: 00 AM - 1: 00 PM Giờ chuẩn Bangladesh

Vị trí: El Mouradi Gammarth | B.P597 la marsa gammarth, La Marsa, Tỉnh Tunis, 2070

Đặt vé miễn phí


Cuộc gặp ở Ai Cập:

Ngày giờ: Thứ Sáu, ngày 22 tháng 2023 năm XNUMX, 2:30 chiều – 4:30 chiều Giờ Ai Cập

Vị trí: Khu trung tâm cơ sở GrEEK | 171 El Tahrir, Ad Dawawin, Tỉnh Cairo, 4280102

Đặt vé miễn phí


Vui lòng gửi câu hỏi qua email tới dkrishnamoorthy@miu.edu.

Truy cập https://ComPro.miu.edu để tìm hiểu thêm.

Gặp gỡ Ruvimbo: Sinh viên tốt nghiệp ComPro người Zimbabwe đầu tiên của MIU

Ruvimbo Magweregwede có bằng cử nhân về kỹ thuật phần mềm tại Viện Công nghệ Harare ở Zimbabwe và cô đã hoàn thành bằng Thạc sĩ về Chương trình Khoa học Máy tính (“ComPro”) tại MIU, Hoa Kỳ vào tháng 2023 năm XNUMX.

Hành trình đến MIU của cô bắt đầu khi cô nhìn thấy một quảng cáo trên Facebook và được truyền cảm hứng sau khi nói chuyện với một sinh viên tốt nghiệp ComPro đang làm việc tại Microsoft. Ruvimbo quyết định rằng việc lấy bằng Thạc sĩ tại MIU sẽ tạo ra cơ hội duy nhất để học các công nghệ mới nhằm thăng tiến trong sự nghiệp của cô ấy – vì vậy, cô đã đăng ký.

Trong bài viết Hỏi đáp này, cô kể câu chuyện về thành công trong phát triển phần mềm của mình.


Q: Hãy cho chúng tôi biết về sự nghiệp của bạn trước MIU.

“Trước khi gia nhập MIU, tôi đã có một sự nghiệp viên mãn với tư cách là kỹ sư phần mềm. Tôi đã tạo ra một nền tảng thương mại điện tử được sử dụng rộng rãi cho hơn 50% các nhà bán lẻ lớn của Zimbabwe, đồng thời đóng góp cho dự án viễn thông video theo yêu cầu và cộng tác với đối tác của IBM, phát triển và phân phối các sản phẩm BPM (Trình quản lý quy trình kinh doanh) đồng thời kiếm được tiền. các chứng chỉ có giá trị của IBM.

Tôi rất biết ơn sự ủng hộ của gia đình, những người đã hết lòng ủng hộ quyết định theo học tại MIU của tôi.”

Ruvimbo nói chuyện với sinh viên trong trường

Ruvimbo chia sẻ kinh nghiệm CNTT ở Hoa Kỳ của mình với các sinh viên ComPro trong khuôn viên trường trong các sự kiện tốt nghiệp MIU 2023

Hỏi: Bạn thích điều gì nhất về quá trình học tập của mình tại MIU?

“Việc học tại MIU đã nâng cao đáng kể chuyên môn và phương pháp phát triển phần mềm của tôi. Thông qua việc thực hành phát triển dự án và hợp tác làm việc nhóm, tôi đã có được những kỹ năng cần thiết để thăng tiến trong lĩnh vực của mình.”

Q: Khóa học yêu thích của bạn là gì?

“Phân tích dữ liệu lớn là sở thích của tôi. Bởi vì nó tiết lộ một thế giới nơi dữ liệu vượt xa cơ sở dữ liệu và bộ lưu trữ thông thường, giới thiệu cho tôi cách truyền dữ liệu, phân vùng, SQL, NoSQL và xử lý dữ liệu lớn. Điều này đã khơi dậy niềm đam mê của tôi đối với Khoa học dữ liệu, chuyên ngành mà tôi đã chọn trong ComPro.”

Hỏi: Chất lượng giảng dạy mà bạn nhận được từ các giáo sư như thế nào?

“Một trong những khía cạnh đáng chú ý trong hành trình MIU của tôi là cơ hội được học hỏi từ những giáo sư có kiến ​​thức sâu rộng, những người thực sự cống hiến cho sự thành công của chúng tôi. Ngoài ra, sự sẵn lòng hướng dẫn và hỗ trợ của họ là công cụ giúp chúng tôi đạt thành tích cao trong học tập.” Tìm hiểu thêm về giảng viên của chúng tôi tại đây.


Hỏi: Bạn nhận được chương trình Thực tập trả phí khi nào?

“Tôi đã đảm bảo được cơ hội thực tập được trả lương của mình trong tuần đầu tiên sau khi hoàn thành khóa học cuối cùng trong khuôn viên trường, đó là khóa học “Chiến lược nghề nghiệp”. Tôi đã đăng ký cơ hội này thông qua sự giới thiệu mà tôi nhận được từ MIU và toàn bộ quá trình diễn ra vô cùng suôn sẻ.” Tìm hiểu về các lựa chọn học tập tại đây.

Hỏi: Suy nghĩ về việc đào tạo tại Trung tâm Hướng nghiệp.

“Khóa học “Chiến lược nghề nghiệp” đóng vai trò quan trọng trong việc định hình hành trình tìm kiếm việc làm của tôi. Ngoài ra, nó còn trang bị cho tôi những kỹ năng quý giá, chẳng hạn như viết sơ yếu lý lịch theo tiêu chuẩn ngành và truyền đạt hiệu quả kinh nghiệm cũng như kỹ năng của tôi tới nhà tuyển dụng. Ngoài ra, khóa học còn cung cấp những hiểu biết sâu sắc về những điều có thể dự đoán ở thị trường việc làm và cách điều hướng những kỳ vọng về văn hóa trong các cuộc phỏng vấn.” Tìm hiểu thêm về đào tạo của Trung tâm Hướng nghiệp tại đây.

MIU ComPro Graduate Ruvimbo và gia đình cô ấy ở Fairfield

Ruvimbo và chồng cô làm việc từ xa ở Fairfield, gần khuôn viên MIU, nơi họ đánh giá cao môi trường yên bình và an toàn.

Hỏi: Bạn nghĩ gì về Thiền Siêu Việt®?

“Thiền Siêu Việt là một phương pháp thực hành hữu ích góp phần mang lại sự bình an nội tâm. Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, TM là một công cụ có giá trị để trẻ hóa, tăng cường sự tập trung và nói chung là chuẩn bị cho một ngày làm việc hiệu quả và trọn vẹn. Sẽ rất có lợi nếu phương pháp này được tích hợp vào nhiều cơ sở giáo dục hơn.”

Hỏi: TM có phải là một thực hành tôn giáo không?

“Điều quan trọng là phải làm rõ rằng TM không gắn liền với bất kỳ niềm tin tôn giáo cụ thể nào; thay vào đó, nó đóng vai trò như một kỹ thuật thiền định tạo điều kiện kết nối với nội tâm của một người, thúc đẩy cả năng lượng và sự yên tĩnh.” Tìm hiểu thêm về TM tại đây.


Hỏi: Hãy cho chúng tôi biết về hành trình của bạn tại Thị trường CNTT Hoa Kỳ.

“Việc chuyển đổi từ Kỹ sư phần mềm sang vai trò hiện tại của tôi là Kỹ sư phần mềm cấp cao tại một ngân hàng Hoa Kỳ (Công ty Northern Trust) đánh dấu sự phát triển đáng kể về cá nhân và nghề nghiệp. Thông qua trải nghiệm này, tôi đã trau dồi các kỹ năng của mình và áp dụng các phương pháp hay nhất trên toàn cầu trong phát triển phần mềm, nâng cao trình độ của tôi trong lĩnh vực này.

Chồng tôi, Taha Metwally, người gần đây đã hoàn thành các yêu cầu để lấy bằng Thạc sĩ Khoa học Máy tính (ComPro) tại MIU, hiện cũng đang làm Kỹ sư phần mềm cao cấp cùng với tôi.”

MIU Ruvimbo tốt nghiệp tại nơi làm việc

Ruvimbo tại bàn làm việc của cô ấy

Hỏi: Bạn nghĩ chương trình ComPro tại MIU sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho sự nghiệp của những người khác ở quê hương bạn?

“Theo đuổi bằng MS tại MIU có thể nâng cao đáng kể triển vọng nghề nghiệp của một người ở Zimbabwe. Tiếp theo kiến ​​thức nền tảng có được trong quá trình lấy bằng cử nhân của bạn, chương trình ComPro cung cấp các kỹ năng cần thiết và sự tự tin cần thiết để tiến bộ hơn nữa thông qua đào tạo thực tế có trả phí.”

Hỏi: Bạn có lời khuyến khích nào dành cho các nhà phát triển phần mềm đang xem xét chương trình ComPro?

“Tôi thực sự khuyến khích bất kỳ ai đang cân nhắc đăng ký MS về Khoa học Máy tính tại MIU hãy hành động mà không do dự. Quyết định này thể hiện sự lựa chọn tuyệt vời cho bất kỳ chuyên gia máy tính nào có tham vọng.”

Kỷ niệm thành công: Tốt nghiệp ComPro MIU 2023

Lễ tốt nghiệp tại MIU là một chuỗi sự kiện vui vẻ mà chúng tôi tổ chức để thể hiện sự đánh giá cao của chúng tôi đối với các sinh viên tốt nghiệp và gia đình của họ. 356 sinh viên từ chương trình Chuyên gia Máy tính (ComPro) đã được trao bằng Thạc sĩ Khoa học về Khoa học Máy tính vào cuối học kỳ Mùa thu năm 2022 và Mùa xuân năm 2023. Trong số đó, 200 người đã tham dự lễ tốt nghiệp được tổ chức tại MIU vào tháng 2023 năm XNUMX, nơi chúng tôi tổ chức sáu sự kiện trong ba ngày.

Kem ComPro Xã hội

Sinh viên tốt nghiệp ComPro MIU 2023 tại Trung tâm Sinh viên Argiro

Chiều thứ Sáu tại Trung tâm Sinh viên Argiro

Trong sự kiện này, các sinh viên trong khuôn viên trường của chúng tôi đã có cơ hội kết nối với các sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi, những người đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của họ trong thị trường CNTT Hoa Kỳ và giải đáp các câu hỏi một cách chu đáo.

Tiệc tối sân vườn

Một sinh viên ComPro cùng vợ và con

Tối thứ Sáu trước Trung tâm Sinh viên Argiro

Các sinh viên tốt nghiệp và gia đình thưởng thức bữa tối đặc biệt trong khu vườn gần Trung tâm Sinh viên Argiro. Sự kiện thân mật này giúp sinh viên tốt nghiệp có cơ hội gặp gỡ và kết nối lại với giảng viên và bạn bè của họ.

Lễ trao giải

Giảng viên MIU và các thành viên cộng đồng được mời đã cùng nhau vinh danh những sinh viên từ các chương trình khác nhau đã xuất sắc trong học tập. Hơn 300 thành viên trong gia đình MIU của chúng tôi đã tập trung tại Hội trường Dalby để bày tỏ lòng biết ơn của họ.

Hai sinh viên tốt nghiệp ComPro nhận giải thưởng tại Dalby Hall

Tối thứ Sáu ở Dalby Hall

Quốc Vinh Pham đến từ Việt Nam (trái) và Ahmed Mokhtar đến từ Ai Cập (phải) nhận giải thưởng sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, tôn vinh thành tích của họ với tư cách là hai trong số những sinh viên tốt nghiệp ComPro.

“Chương trình ComPro cung cấp các tính năng đặc biệt, bao gồm khoản thanh toán ban đầu thấp và tính linh hoạt để hoàn thành các khoản thanh toán còn lại trong quá trình Đào tạo Thực hành Ngoại khóa (CPT). Khía cạnh này đặc biệt hữu ích với tôi vì nó cho phép tôi có gia đình bên cạnh trong suốt chương trình,” Vinh nói.

Hình ảnh lớp tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp từ tất cả các chương trình cấp bằng trước Argiro

Sáng thứ Bảy trước Trung tâm Sinh viên Argiro

Sinh viên tốt nghiệp từ tất cả các chương trình cấp bằng tập hợp lại để tạo dáng chụp một bức ảnh đáng nhớ trong lớp.

Lễ tốt nghiệp MIU

Sự kiện chính, lễ tốt nghiệp, diễn ra tại Golden Dome trong khuôn viên MIU. Diễn giả khai mạc, Tiến sĩ Suzanne Steinbaum, đã nhận được nhiều giải thưởng vì những đóng góp của bà trong lĩnh vực tim mạch cũng như việc nâng cao sức khỏe tim mạch của phụ nữ.

Lễ tốt nghiệp ComPro MIU 2023 tại Golden Dome

Chiều thứ bảy ở Golden Dome

Cuối cùng, các sinh viên tốt nghiệp ComPro của chúng tôi đã tập trung bên ngoài Golden Dome để chụp ảnh nhóm.

Có thể xem video khai giảng Lễ tốt nghiệp MIU 2023 tại đây.

Chuyến dã ngoại ComPro MIU

Vào ngày cuối cùng của sự kiện tốt nghiệp ComPro MIU, chúng tôi cùng nhau đi dã ngoại tại Công viên Waterworks. Cuộc gặp gỡ này cũng mang đến cho các sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi cơ hội củng cố các mối quan hệ được hình thành trong chương trình. Ngoài ra, đồ ăn từ năm nhà hàng Fairfield khác nhau, phục vụ các món ăn Việt Nam, Ấn Độ, Trung Quốc, Ethiopia và Ý, cũng trở nên đa dạng hơn. Đặc biệt, nổi bật phải kể đến món Injera, món ăn truyền thống của người Ethiopia.

Kỷ niệm thành công thông qua chuyến dã ngoại tại Công viên Waterworks

Chiều chủ nhật tại công viên Waterworks

Sau bữa trưa, các trò chơi vui nhộn bao gồm kéo co, chèo thuyền, ném ngô và bắn nước khiến công viên tràn ngập niềm vui.

Cuối cùng, với tư cách là thành viên của gia đình MIU, tất cả chúng ta đều mang theo những khoảnh khắc đặc biệt này, trân trọng những kỷ niệm và hướng tới tương lai tươi sáng của các sinh viên tốt nghiệp. Chúng tôi chúc họ có cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh và trọn vẹn.

Đánh giá cao từ một số sinh viên tốt nghiệp

Đánh giá cao từ một số sinh viên tốt nghiệp ComPro MIU

Có thể xem album ảnh Tốt nghiệp ComPro MIU 2023 tại đây.

MIU đến Microsoft: Hành trình của Tiến sĩ Denekew Jembere

Chúng tôi vui mừng giới thiệu Tiến sĩ Denekew Jembere, người đã hoàn thành chương trình Thạc sĩ Khoa học Máy tính (được gọi là Chuyên gia Máy tính hoặc ComPro) tại MIU và đã có những đóng góp đáng kể với tư cách là Kỹ sư Phần mềm Chính tại Microsoft. Anh ấy cũng đã lấy được bằng tiến sĩ. chuyên về lĩnh vực Khoa học dữ liệu.

Cuộc sống tại MIU

Hành trình của Denekew trong lĩnh vực công nghệ ở Hoa Kỳ thật đáng chú ý. Mọi chuyện bắt đầu vào tháng 2005 năm XNUMX khi anh ấy tham gia chương trình ComPro tại MIU. Trong thời gian còn là sinh viên, kỹ năng lãnh đạo của Denekew đã được công nhận và anh được bầu chọn là Đại diện Chính phủ Sinh viên cho ComPro.

Denekew Jembere tốt nghiệp với bằng MSCS ComPro tại MIU vào tháng 2008 năm XNUMX

Tốt nghiệp với bằng MSCS ComPro vào tháng 2008 năm XNUMX

Vào tháng 2005 năm XNUMX, anh bắt đầu làm việc tại Microsoft như một phần của chương trình CPT (Đào tạo thực hành ngoại khóa). Điều này cho phép anh ấy có được kinh nghiệm thực tế trong ngành khi anh ấy vẫn đang học.

“Việc đào tạo CPT (Hội thảo chiến lược nghề nghiệp) tại MIU đã trang bị cho tôi nhiều kỹ năng và kiến ​​thức quý giá cần thiết để thành công trong hành trình sự nghiệp của mình,” Denekew nói. “Tôi đã có được những hiểu biết và kỹ năng có giá trị về các kỳ vọng về đạo đức, luật pháp và xã hội của văn hóa kinh doanh Mỹ, cũng như phát triển chuyên môn để chuẩn bị một bản lý lịch nghề nghiệp.”

Hành trình của Denekew Jembere từ MIU đến Microsoft

Sau khi hoàn thành chương trình ComPro vào năm 2008, anh ấy bắt đầu sự nghiệp thành công hiện tại của mình với tư cách là Kỹ sư phần mềm chính tại Microsoft. Bản tin Theo dõi nội bộ của Microsoft giới thiệu một trong những tác phẩm có sức ảnh hưởng của anh ấy.

Denekew Jembere (ngoài cùng bên phải) cùng các sinh viên MIU ComPro tại Microsoft

Denekew (ngoài cùng bên phải) cùng các sinh viên ComPro tại Microsoft

Cuộc sống cá nhân của Denekew cũng đã trải qua những thay đổi đáng kể trong suốt hành trình giáo dục và nghề nghiệp của anh ấy. Năm 2006, vợ tương lai của anh, Misrak đăng ký học tại MIU, theo bước chân của anh. Cô bắt đầu làm CPT tại Microsoft vào năm 2007. Hiện nay, cô giữ vị trí Kỹ sư phần mềm cấp cao tại Microsoft.

Denekew Jembere và Misrak may mắn có bốn đứa con, từ 7 đến 15 tuổi

Denekew và Misrak may mắn có bốn đứa con, từ 7 đến 15 tuổi.

Bằng tiến sĩ. trong chuyên ngành khoa học dữ liệu

Được thúc đẩy bởi niềm đam mê tri thức, Denekew theo đuổi bằng tiến sĩ. về Quản lý đổi mới công nghệ, chuyên về Khoa học dữ liệu. Kết quả là anh đã hoàn thành bằng Tiến sĩ. vào tháng 2022 năm XNUMX.

Nhận bằng Tiến sĩ. từ Đại học Northcentral ở San Diego, California

Đóng góp của Denekew Jembere cho MIU và trong lĩnh vực công nghệ

2009: Denekew cung cấp các lớp lập trình và gây quỹ cho sinh viên MIU ComPro trong thời kỳ suy thoái.

2015: Hợp tác với Microsoft để đào tạo 35 trường cao đẳng và đại học ở Ethiopia về MS Office 365, mang lại lợi ích cho 1.5 triệu sinh viên.

2018: Đã phát triển một ứng dụng để hợp lý hóa quy trình xử lý tài liệu cho công dân Ethiopia ở nước ngoài. 60 Đại sứ quán Ethiopia và các cơ quan lãnh sự trên toàn thế giới đã thông qua nó.

2019: Cung cấp các bài giảng về Phân tích dữ liệu lớn tại mười trường đại học, thu hút sự chú ý của giới truyền thông (chẳng hạn như trên Truyền hình Fana của Ethiopia) vì những đóng góp quý giá của ông cho công nghệ ở Ethiopia.

2023: Cung cấp các bài giảng ảo về các khóa học Khoa học dữ liệu và Máy học cho ThS và Ph.D. sinh viên tại sáu trường đại học Ethiopia.

2023: Đã tổ chức một buổi Nói chuyện về Công nghệ cho các sinh viên ComPro hiện tại để cung cấp hiểu biết toàn diện về các dự án phát triển tính năng dựa trên ML và nhấn mạnh các vai trò khác nhau mà khán giả có thể đảm nhận với tư cách là những người đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp. Xem video nói chuyện của mình.

Cung cấp các bài giảng về Dữ liệu lớn ở Ethiopia vào năm 2021

Tóm lại, cam kết của Denekew đối với công nghệ, giáo dục và hoạt động từ thiện đã khiến anh trở thành một hình mẫu đáng chú ý, mang lại sự thay đổi tích cực và cũng có ảnh hưởng đến những người khác.

Denekew chia sẻ: “Tôi hết lòng khuyến khích các nhà phát triển phần mềm ở Ethiopia và các nơi khác nắm bắt cơ hội và theo đuổi chương trình MIU CS. “Chương trình ComPro là cửa ngõ dẫn đến kho kiến ​​thức phong phú giúp nâng cao kỹ năng của tôi.”

Hồ sơ mới nhất của Denekew có thể được tìm thấy ở đây trên LinkedIn.

Fairfield, Iowa (Quê hương của MIU): Nơi trú ẩn an toàn cho biến đổi khí hậu?

Cư dân và sinh viên tại MIU nhận thức rõ về nhiều lợi ích và thuận lợi khi sống ở Fairfield, Iowa.


Lợi ích và lợi thế của địa phương bao gồm:

• Chi phí sinh hoạt thấp • Trường học xuất sắc

• Không khí trong lành • Bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp

• Vẻ đẹp tự nhiên • Có nhiều cơ sở giải trí và thể thao trong nhà và ngoài trời

• Không kẹt xe • Gần khu mua sắm và ẩm thực quốc tế

• Chi phí bất động sản thấp • Có sẵn thực phẩm hữu cơ

• Dân cư đa dạng hài hòa • Tỷ lệ tội phạm thấp

• Người dân Iowa thân thiện • Sản xuất năng lượng và nông nghiệp bền vững

• Các loại hình nghệ thuật, giải trí phong phú

Vẻ đẹp tự nhiên trong khuôn viên MIU

Vùng an toàn của mẹ thiên nhiên

Trong những cơn gió mạnh hiếm hoi gần đây, radar thời tiết cho thấy Fairfield (xem chấm màu xanh) không bị hư hại như thế nào.

Liệu một thành phố có thể an toàn trước những tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt và thiên tai?

Bằng cách xem xét dữ liệu chính thức từ chính phủ và các tổ chức phi chính phủ, đồng thời quan sát các xu hướng và sự kiện cụ thể đã xảy ra ở Fairfield, Iowa (quê hương của MIU) trong vài thập kỷ qua, có thể thấy một số xu hướng rất thú vị:

Các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt — Dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu sự kiện nghiêm trọng của Trung tâm Thông tin Môi trường Quốc gia cho 99 quận của Iowa từ năm 2010 – 2020, cho thấy rằng Quận Jefferson (quê hương của MIU) nằm trong top 3% có ít sự kiện thời tiết khắc nghiệt nhất ở Iowa.

• Thảm họa thiên nhiên: Không có động đất, lở đất, cháy rừng, lũ lụt, bão tố. Trong 55 năm qua (kể từ năm 1968), không có cơn lốc xoáy nào trong phạm vi 2 dặm quanh Fairfield, Iowa (Mỹ.com)

• Hiệu ứng hạn hán - Không có hạn hán nghiêm trọng kéo dài ở đây

• Không lo lắng về nước uống - Không bao giờ bị hạn chế cho chất lượng kém

• Không cháy rừng hoặc ô nhiễm do cháy rừng ở xa. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) hầu như luôn ở mức tốt đến trung bình

• Không có đường ống dẫn nhiên liệu hóa thạch lớn có khả năng gây nguy hiểm

• Bốn mùa khí hậu rõ rệt hàng năm với một số nhiệt độ cao vào mùa hè và một số nhiệt độ thấp vào mùa đông.

• Không có bão mùa đông lớn — hơn 20 năm qua

Với tất cả các lựa chọn giải trí và không khí trong lành, học sinh của chúng tôi cân bằng thói quen học tập đòi hỏi khắt khe của mình với niềm vui ngoài trời.

Kết luận

Vì vậy, dựa trên dữ liệu và nhiều thập kỷ quan sát, chúng tôi kết luận rằng Fairfield, Iowa thực sự là nơi trú ẩn tương đối an toàn trước các vấn đề, thách thức và khó khăn mà hành tinh đang thay đổi nhanh chóng của chúng ta đang gặp phải do biến đổi khí hậu do sự nóng lên toàn cầu.

Chúng tôi mời các sinh viên tương lai và gia đình của bạn trải nghiệm môi trường độc đáo và đặc biệt của chúng tôi bằng cách tham dự MIU và xem xét biến Fairfield thành ngôi nhà mới của bạn.

Tìm hiểu thêm về cuộc sống ở Fairfield bằng cách nhấp vào tại đây.