Mẫu khuyến nghị

các trường bắt buộc *


TÊN ỨNG DỤNG


ĐẾN ĐÁNH GIÁ

Giám đốc tuyển sinh sẽ đánh giá cao đánh giá của bạn về ứng viên này. Vui lòng trả lời cụ thể nhất có thể, vì nó sẽ giúp ích rất nhiều trong việc đánh giá ứng viên nhập học vào Đại học Quản lý Maharishi. Khi bạn đã hoàn thành mẫu này, xin vui lòng bấm vào nút gửi.

Vui lòng đánh giá ứng viên về các đặc điểm dưới đây:

ứng viên này vào Đại học Quản lý Maharishi.


Liên kết ứng dụng:

Ngày nhập cảnh:


QUỐC TẾ:

  • Tháng Hai
  • có thể
  • tháng Tám
  • Tháng mười một

CÔNG DÂN & DÂN CƯ HOA K US HOA K ::

  • Tháng Hai
  • tháng Tám