Giới Thiệu Maharishi

Trong 1955, Maharishi Mahesh Yogi bắt đầu cung cấp cho thế giới kiến ​​thức về trí tuệ Vệ đà cổ xưa của dãy Hy Mã Lạp Sơn. Ông giới thiệu đơn giản, tự nhiên và phổ quát Kỹ thuật thiền siêu việt để giúp giảm bớt đau khổ và mang lại hạnh phúc và thỏa mãn cho tất cả các cấp trong xã hội.

Trong cuộc đời của mình, Maharishi giảng bài rộng rãi và viết nhiều cuốn sách về Thiền Siêu Việt. Năm 1971, ông thành lập Đại học Quốc tế Maharishi (đổi tên thành Đại học Quản lý Maharishi năm 1993-2019). Maharishi phát triển Ý thức dựa trên℠ giáo dục để sinh viên có thể phát huy tiềm năng sáng tạo đầy đủ của họ, và do đó tận hưởng thành công và hạnh phúc trong mọi khía cạnh của cuộc sống.

Hiểu biết về bản thân là trung tâm của giáo dục MIU. Bằng cách trực tiếp trải nghiệm bản chất bên trong nhất của mình thông qua kỹ thuật Thiền Siêu Việt, sinh viên có thể dễ dàng kết nối kiến ​​thức của từng ngành với cuộc sống của chính mình và thấy được sự thống nhất tiềm ẩn của tất cả các kiến ​​thức. Với kinh nghiệm và quan điểm này, tất cả các kiến ​​thức đều trở nên có liên quan cao và dễ dàng được áp dụng để thành công trong bất kỳ lĩnh vực nỗ lực nào.

Tìm hiểu thêm về sinh viên cá nhân phát triển.