Khám phá Chúng tôi đã kiếm được bằng thạc sĩ về khoa học máy tính với một thực tập có lương tại Hoa Kỳ

XEM VIDEO CỦA CHÚNG TÔI: