Umumiy dasturlash imtihoni xatolar

O'quvchilar oldingi imtihonlarda ishtirok etgan keng tarqalgan xatolar ro'yxati.
Ushbu xatolar uchun javob beradigan javob uchun kredit olasiz!