Mga Pamilya ng Mag-aaral Masiyahan sa Buhay sa MIU

Maaari ko bang dalhin ang aking pamilya kapag nag-aaral ako sa MIU?

Ang mga prospective international ComPro na mag-aaral ay madalas na tanungin sa amin kung maaari nilang dalhin ang kanilang mga pamilya sa kanila kapag nagpatala sila sa aming natatanging programa ng Master's sa Computer Science.

Ang sagot ay oo'! Mayroong ilang mga paraan upang gawin ito sa iba't ibang yugto ng akademikong programa sa MIU

1Ang ilan ay gustong dalhin ang kanilang asawa at mga anak kapag sila ay unang nag-enroll. Malugod na tinatanggap ang mga pamilya, ngunit kailangang i-verify ng mga aplikante na mayroon sila, bilang karagdagan sa kanilang sariling mga gastos, $7800 USD pa para sa kanilang umaasa, at $2200-2400 USD (depende sa kanilang mga edad) para sa sinumang anak na mayroon sila. Kailangan din nilang maghanap at magbayad para sa pabahay sa labas ng campus, dahil wala kaming matutuluyan para sa mga pamilya sa campus.

Ang paunang tuition ng programa, $5000, ay binabayaran pa rin anuman ang pamumuhay sa loob o labas ng campus. Ang kabuuang bayad (balanse ay sakop ng pautang) ay mababawasan ng $7400 kung hindi kasama ang pabahay at pagkain sa loob ng campus. Ang aming mga kinatawan ng admission ay masaya na tumulong sa lahat ng mga detalyeng ito kapag ang mga aplikante ay tinanggap sa programa.

2Maaaring mas madali para sa ilang mga mag-aaral na unang dumating nang mag-isa, at pagkatapos ay mag-aplay para sa F2 visa para sa mga dependent at mga bata pagkatapos mahanap ang magandang tirahan, paaralan, atbp., malapit sa campus.

3Ang isa pang opsyon na sikat, ay para sa mga mag-aaral na kumpletuhin ang unang 8-9 na buwan ng mga kurso sa campus habang naninirahan sa isang silid na pabahay sa unibersidad, at pagkatapos ay dalhin ang kanilang pamilya sa US pagkatapos nilang magsimulang magtrabaho sa kanilang curricular practical training ( CPT) na buong bayad na mga internship sa mga kumpanya sa US. Sa yugtong ito, kumikita sila ng malalaking suweldo (kasalukuyang may average na $80,000 – $95,000 bawat taon), at nakahanap ng komportableng pagsasaayos ng pamumuhay para sa pamilya sa kanilang lokasyon ng trabaho.

bago Pagrerecruiting tour ng W. at N. Africa Disyembre 7-22

> Tingnan ang mga detalye at ireserba ang iyong libreng tiket

(Available na ang mga tiket para sa lahat ng 5 kaganapan)

US EMBASSY INTERVIEW WAITING TIMES AT MSCS APPLICATION PROCESSING TIMES

Nalaman namin na maraming mga bansa ang naantala ng mga petsa ng panayam. Mangyaring tingnan Oras ng Paghihintay ng Visa Appointment (state.gov) para malaman ang haba ng oras para makakuha ng petsa ng panayam para sa iyong bansa/lungsod.

Kung ang oras ng paghihintay ng panayam ay higit sa 2 buwan, hinihikayat ka naming mag-apply at kumpletuhin kaagad ang iyong aplikasyon, kahit na nagpaplano kang mag-aplay para sa susunod na pagpasok. Sa ganitong paraan maaari mong kumpletuhin ang proseso ng aplikasyon, kunin ang iyong I-20, at pagkatapos ay makakuha ng petsa ng panayam. Dapat mayroon kang I-20 para makuha ang petsa ng panayam. Kung ang petsa ay mas maaga kaysa sa plano mong pumunta sa US, maaari mong palaging ipagpaliban ang iyong petsa ng pagdating sa sandaling makuha mo ang visa. Bibigyan ka lang namin ng bagong I-20 para sa petsa ng pagpasok kung saan plano mong pumunta.

Para sa mga katanungan tungkol sa impormasyong ito, mangyaring makipag-ugnayan sa aming tanggapan ng admisyon sa admissionsdirector@miu.edu.

Tanungin ang Iyong Sarili nitong 5 na Tanong:

  1. Mayroon ka bang Bachelor's degree sa isang teknikal na larangan? Oo o Hindi?

  2. Mayroon ka bang magagandang marka sa iyong Bachelor's degree? Oo o Hindi?

  3. Mayroon ka bang hindi bababa sa 12 na buwan ng full-time, bayad na karanasan sa trabaho bilang isang software developer pagkatapos ng iyong Bachelor's degree? Oo o Hindi?

  4. Ikaw ba ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang software developer? Oo o Hindi?

  5. Available ka bang pumunta sa US para sa mga klase (hindi available online ang program na ito)? Oo o Hindi?

Kung sumagot ka ng 'oo' sa lahat ng tanong sa itaas, maaari kang mag-apply (Bagaman hindi nito ginagarantiyahan na matatanggap ka.)