Impormasyon ng MIU Coronavirus

Natutuwa kaming mag-ulat na ang MIU ay nanatiling bukas sa isang manggagawa na nakatira sa labas ng campus na positibo para sa COVID-19 mula nang magsimula ang pagsiklab.

Pagkahulog na ito, inaasahan naming maging ganap na operasyon sa pagtuturo sa silid-aralan - na may karagdagang pagpipilian ng paghahatid ng in-dormroom online. Patuloy naming susubaybayan ang lahat ng mga regulasyon ng gobyerno at rekomendasyon ng CDC na itinuturing na kinakailangan sa oras na iyon.

Tulad ng nakagagawa, sinisikap nating magbigay ng pinakamayaman, sagad, at pinakaligtas na karanasan sa kolehiyo sa campus.