Maharishi International University
Master of Science in Computer Science

Programa ng Computer Professionals

Kumuha Sa Touch

Inaasahan Natin ang Pagpupulong sa Iyo

Ang lokasyon ng MIU ay:

1000 North Fourth St.
Fairfield, Iowa 52557 USA

USA: + 1 641-472-1153

email: admissionsdirector@miu.edu

Sundin Kami Sa Facebook:

1 5 + =?