Maharishi International University
Master of Science in Computer Science

Programa ng Computer ProfessionalsSM

Kumuha Sa Touch

Inaasahan Natin ang Pagpupulong sa Iyo

1000 North Fourth St.
Fairfield, Iowa 52557 USA

USA: + 1 641-472-1153
Toll Free: (800) 532-4956

email: csadmissions@miu.edu

Sundin Kami Sa Facebook: