Manatiling Impormasyon: Mag-sign Up Para sa aming Mga Balita

Nabasa ko na at sumang-ayon sa Patakaran sa Privacy ng MIU MSCS at Mga palatuntunan. Sa pamamagitan ng pag-download ng brosyur na ito, sumasang-ayon din ako na makatanggap ng isang serye ng mga email at newsletter tungkol sa programa.

Ang iyong impormasyon ay 100% ligtas sa amin at hindi kailanman ibabahagi sa sinuman.