ปลอดภัย @ สวยงาม 365 วิทยาเขตชนบทเอเคอร์

Maharishi International University ก่อตั้งขึ้นในปี 1971 (เดิมชื่อ Maharishi University of Management (1993-2019)) และได้รับการรับรองจากคณะกรรมการการเรียนรู้ระดับสูงซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองอย่างเป็นทางการที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา

มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ชั้น ซึ่งรวมถึงปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, การบริหารและการจัดการธุรกิจ, การบัญชี, การสร้างภาพยนตร์, วิทยาศาสตร์เวท, สตูดิโอศิลปะ, Maharishi Ayurveda และการแพทย์บูรณาการ นักเรียนหลายพันคนจบการศึกษาจากโปรแกรมของเราในช่วง 49 ปีที่ผ่านมารวมถึงบัณฑิต 3000 จากประเทศ 95 สำหรับหลักสูตร MS สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของเรา

“ ฉันรักระบบการศึกษาของ MIU ซึ่งผสมผสานทั้งด้านการปฏิบัติและเชิงทฤษฎีเข้าด้วยกันเป็นอย่างดี มันท้าทายให้ฉันทำสิ่งที่ดีที่สุดไม่เพียง แต่ในหลักสูตรของฉัน แต่ยังรวมถึงการฝึกงานด้วย”

Utku Gülevizตุรกี