บรรลุเป้าหมายของคุณ ศักยภาพในการทำงาน

ผู้จ้างงานชั้นนำหันไปหามหาวิทยาลัยมหาฤษีนานาชาติเพื่อรับสมัครผู้ฝึกงานด้านซอฟต์แวร์

1000+

พันธมิตรขององค์กรยอมรับความสามารถของนักเรียนของเรา

$90,000

อัตราเริ่มต้นโดยเฉลี่ยสำหรับการฝึกงานที่ได้รับค่าจ้าง

98%

อัตราความสำเร็จในการฝึกงานที่ได้รับค่าจ้าง