ชั้นเรียนในวิทยาเขตและข้อมูลวีซ่าที่สำคัญ

เรียนนักเรียนที่คาดหวัง:

เราคือ เสนอการเรียนในมหาวิทยาลัยด้วยตนเอง ตามระเบียบ SEVP / ICE สำหรับนักเรียนต่างชาติ

หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อที่ปรึกษาด้านการรับสมัครของคุณหรือหัวหน้าฝ่ายโปรแกรมวิชาการ

ด้วยความปรารถนาดี,

Elaine Guthrie
หัวหน้าผู้บริหาร
วท.ม. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลั