ของเรา แผนการชำระเงินที่ไม่ซ้ำ ทำให้ง่ายสำหรับนักเรียนต่างชาติที่จะเข้าร่วมโปรแกรม

  • เข้าสู่โปรแกรมด้วยราคาเพียง $ 3,000
  • ชำระค่าธรรมเนียมหลักสูตรจากรายได้ระหว่างการฝึกงานของคุณ
  • จบการศึกษาโดยไม่มีหนี้นักศึกษา