คณะ ช่อง

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ Maharishi International University ขอใบสมัครสำหรับตำแหน่งคณะต่างๆ

Maharishi International University (ชื่อเดิมคือมหาวิทยาลัยการจัดการ Maharishi) ตั้งอยู่ใน Fairfield, IA เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรและได้รับการรับรองอย่างเต็มรูปแบบที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี, ปริญญาโทและปริญญาเอก องศาในหลากหลายสาขาวิชา ภาควิชาเสนอหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีเอกลักษณ์และเติบโตซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์

การสมัครสำหรับการมีส่วนร่วมทางวิชาการทุกระดับยินดีต้อนรับจากอาจารย์ผู้ช่วยผู้ช่วยและศาสตราจารย์เต็มรูปแบบ นอกเหนือจากการนัดหมายเต็มเวลาแล้วคณะงานนอกเวลายังได้รับเชิญให้เข้าร่วมการสอนในหลักสูตรการศึกษาทางไกลของเรา

เว็บไซต์:  compro.miu.edu

อีเมล์คณะ: csnewfaculty@miu.edu