มหาวิทยาลั
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

โปรแกรมผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์SM

ติดต่อเรา

เราหวังว่าจะได้พบคุณ

1000 North Fourth St.
Fairfield, Iowa 52557 สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา: + 1 641-472-1153
โทรฟรี: (800) 532-4956

อีเมล์: csadmissions@miu.edu

ติดตามเราบน Facebook: