ข้อผิดพลาดการสอบการเขียนโปรแกรมทั่วไป

นี่คือรายการข้อผิดพลาดทั่วไปที่นักเรียนทำในการสอบครั้งก่อน
คุณจะไม่ได้รับเครดิตสำหรับคำตอบที่ยอมรับข้อผิดพลาดเหล่านี้!