สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ กับการฝึกงานที่ได้รับค่าจ้างในสหรัฐอเมริกา

ดูวิดีโอของเรา: