ค้นพบวิธีการ เราได้รับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ กับการฝึกงานที่ได้รับค่าจ้างในสหรัฐอเมริกา

ดูวิดีโอของเรา: