మీ సాధించండి కెరీర్ పొటెన్షియల్

సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలపర్ ఇంటర్న్‌లను నియమించడానికి అగ్ర యజమానులు మహర్షి ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్శిటీని ఆశ్రయిస్తారు

1000+

కార్పొరేట్ భాగస్వాములు మా విద్యార్థుల కాలిబర్ను గుర్తించండి.

$94,000

చెల్లింపు ఇంటర్న్ షిప్ల సగటు ప్రారంభ రేట్లు

98%

చెల్లించిన ఇంటర్న్ సక్సెస్ రేట్