మా ప్రత్యేక చెల్లింపు ప్రణాళిక ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్ ప్రోగ్రామ్లో చేరడం సులభం

  • $ 3,000 అంత చిన్నదిగా కార్యక్రమం నమోదు చేయండి
  • మీ ఇంటర్న్ షిప్ సమయంలో ఆదాయం నుండి కోర్సు ఫీజును తిరిగి చెల్లించండి
  • విద్యార్ధి రుణాలతో గ్రాడ్యుయేట్