మా ప్రత్యేక చెల్లింపు ప్లాన్ అధిక డిమాండ్ ఉన్న కెరీర్‌కి మారడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది

  • $ 4,000 అంత చిన్నదిగా కార్యక్రమం నమోదు చేయండి
  • మీ కరిక్యులర్ ప్రాక్టికల్ శిక్షణ సమయంలో సంపాదన నుండి కోర్సు రుసుమును తిరిగి చెల్లించండి
  • విద్యార్ధి రుణాలతో గ్రాడ్యుయేట్