మహర్షి అంతర్జాతీయ విశ్వవిద్యాలయం
మాస్టర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ కంప్యూటర్ సైన్స్

కంప్యూటర్ ప్రొఫెషనల్స్ ప్రోగ్రామ్

అందుబాటులో ఉండు

మేము మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి ముందుకు చూద్దాం

MIU స్థానం:

ఉత్తర ఉత్తర ఫోర్త్ సెయింట్
ఫెయిర్ఫీల్డ్, అయోవా 52557 USA

USA: + 1-641-472

ఇమెయిల్: admissionsdirector@miu.edu

ఫేస్బుక్లో మమ్మల్ని అనుసరించండి:

1 + 0 =?