మా గురించి మహర్షి

లో, మహర్షి మహేష్ యోగి ప్రపంచానికి హిమాలయాల పురాతన వేద జ్ఞానం యొక్క జ్ఞానం ప్రపంచానికి అందించడం ప్రారంభించారు. అతను సరళమైన, సహజమైన, మరియు సార్వత్రికను ప్రవేశపెట్టాడు పారదర్శక ధ్యాన పద్ధతి బాధను తగ్గించడానికి మరియు సమాజం యొక్క అన్ని స్థాయిలకు ఆనందం మరియు సంతృప్తిని తెలపడానికి సహాయం చేస్తుంది.

తన జీవితంలో, మహర్షి విస్తృతంగా ఉపన్యాసాలు ఇచ్చాడు మరియు పారదర్శక ధ్యానం గురించి చాలా పుస్తకాలు రాశాడు. 1971 లో, అతను మహర్షి ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్శిటీని స్థాపించాడు (1993-2019లో మహర్షి యూనివర్శిటీ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ గా పేరు మార్చబడింది). మహర్షి అభివృద్ధి కాన్సియస్నెస్-బేస్డ్℠ విద్య తద్వారా విద్యార్థులు తమ పూర్తి సృజనాత్మక సామర్థ్యాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు, తద్వారా వారి జీవితాల యొక్క అన్ని అంశాలలో విజయం మరియు ఆనందం పొందుతారు.

స్వీయ జ్ఞానం MIU విద్య యొక్క గుండె వద్ద ఉంది. పారదర్శక ధ్యాన సాంకేతికత ద్వారా వారి అంతరంగ స్వభావాన్ని ప్రత్యక్షంగా అనుభవించడం ద్వారా, విద్యార్థులు ప్రతి క్రమశిక్షణ యొక్క జ్ఞానాన్ని వారి జీవితాలతో సులభంగా అనుసంధానించగలరు మరియు అన్ని జ్ఞానం యొక్క అంతర్లీన ఐక్యతను చూడవచ్చు. ఈ అనుభవం మరియు దృక్పథంతో, అన్ని జ్ఞానం చాలా సందర్భోచితంగా మారుతుంది మరియు ఏ ప్రయత్న రంగంలోనైనా విజయం కోసం సులభంగా వర్తించబడుతుంది.

విద్యార్థి గురించి మరింత తెలుసుకోండి వ్యక్తిగత అభివృద్ధి.