உங்கள் அடையுங்கள் தொழில் திறன்

மென்பொருள் உருவாக்குந பயிற்சியாளர்களை நியமிக்க சிறந்த முதலாளிகள் மகரிஷி சர்வதேச பல்கலைக்கழகத்தை நோக்கி வருகிறார்கள்

1000+

கார்ப்பரேட் பார்ட்னர்ஸ் எங்கள் மாணவர்கள் காலிபர் அங்கீகரிக்க.

$90,000

கட்டண பயிற்சிக்கான சராசரி தொடக்க விகிதங்கள்

98%

கட்டண வேலை வாய்ப்பு வெற்றி