பட்டப்படிப்பு தேவைகள்

கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மாஸ்டர் ஆஃப் சயின்ஸ் டிகிரி

கணினி அறிவியலில் எம்.எஸ் பட்டம் பெற, மாணவர்கள் முதுகலை பட்டத்திற்கான அனைத்து தேவைகளையும் வெற்றிகரமாக பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.