Studenter Gain Cutting-Edge Knowledge

Studenter Gain Cutting Edge "Spring Framework" Kunskap:

I december i december (2017) deltog MUM datavetenskaplig professor Payman Salek på "SpringOne Platform Conference" i San Francisco, som är den viktigaste konferensen om vårrama och relaterad teknik.

Med 2800 + -medlemmar, 145 + -tal, 200 + -talare, 32-keynoter och 43-sponsorer var SpringOne Platform 2017 "helt enkelt fantastiskt!" Han gjorde också den intensiva två dagars konferensutbildning på "Spring Cloud".

Enligt professor Salek, "Konferensen blev en inspiration för mig att komma tillbaka och dela kunskapen med studenter och lärare. Jag har skapat en rapport om samtal och ämnen som jag lärde mig i konferensen, och gav också ett veckoseminarium om "Advanced Spring Framework Topics" till MSCS-studenter på MUM under vintersäsongen. Sjutton studenter anmälde sig och tillbringade sin senaste veckas vinterferie om nya funktioner i Spring Framework. "

På studenteminariet var följande avancerade ämnen behandlade:

  • Spring Boot, Under Hood
  • Spring Boot Actuator
  • Spring Cloud Services
  • Refactoring Monolith till Microservices
  • Kretskort och Service Discovery
  • Lastbalansering och extern konfiguration
  • Introduktion till Spring 5.0 och Reactive Programming

MSCS-studenter gör morgon TM

Professor salek

"Eleverna verkade glada att lära sig dessa nya ämnen så mycket som jag var exalterad att dela denna kunskap med dem!"

Kunskapen om Spring Framework som erhållits av professor Salek har delats med MSCS-studenter under ett veckoslut seminarium. Denna kunskap kommer också att inkluderas i befintliga Enterprise Architecture kurser vid MUM.