Graduation Requirements

för civilingenjörsexamen i datavetenskap

För att ta examen med en MS i datavetenskap måste studenterna framgångsrikt slutföra alla krav för magisterexamen.