Graduation Requirements

för civilingenjörsexamen i datavetenskap

För att göra examen med en MS i datavetenskap, måste studenterna framgångsrikt slutföra alla krav på magisterexamen.