CPT

Läroplan praktisk utbildning (CPT) är en betald studentpraktik (praktik) tillgänglig i upp till 24 månader i ett samarbetsarrangemang mellan amerikanska arbetsgivare och MIU. MIU:s datavetenskapliga karriärcenter har etablerat relationer med över 1000 XNUMX företag som godkänner CPT.

Deltagande i detta program är ett akademiskt krav för internationella i programmet MS i datavetenskap och ger ekonomiskt stöd till studenten för levnadskostnader och för att betala MIU för utbildningen de får. Att slutföra detta program resulterar i en "MS in Computer Science" -examen. Läs mer här..