Vanliga Programmering Exam Fel

Här är en lista över vanliga fel som studenterna har begått i tidigare tentor.
Du får ingen kredit för ett svar som begår någon av dessa fel!