Datavetenskapslåda Tillagt MUM-läroplan

 För att förbereda våra elever för de enorma växande globala anställningsmöjligheterna inom datahantering erbjuder MUM nu ett datavetenskapsspår för datavetenskap och matematikstuderande.

 

Enligt MUM datavetenskapliga avdelningen Professor emdad khan:

”Datavetenskap, som dominerar dagens numeriska datadrivna värld, är nyckeln till nästa generations internet, som kommer att drivas av textdata, multimedia, intelligenta agenter och maskininlärning. I den här miljön kommer Natural Language Computing och Cognitive Computing att skapa många attraktiva applikationer. ”

 

Data Science Track kommer att förbereda våra studenter och akademiker för karriär som Data Scientists och Chief Data Officers (CDO) i hela affärsverksamheten.

Datateknikens kraft: (från Dataversity)

  • Har möjlighet att tillhandahålla exakta lösningar på affärsproblem
  • Möjliggör bättre affärsbeslut och noggrann studie av effekterna av sådana beslut
  • Kan göra mer exakta förutsägelser om framtiden när både mänsklig intuition och erfarenhet misslyckas

Begränsningarna av vetenskap och teknik som tidigare begränsat datavetenskapens kraft är att utplåna, och Datahanteringsindustrin kan förvänta sig några viktiga förändringar att sopa genom globala datateknik i 2017:

  1. Maskininlärning att reglera industrin
  2. 'Sakernas internet' Dataströmmar för att erövra traditionell affärsinformation
  3. Stora data Teknikutgifterna kommer Boom
  4. Hadoop Marknaden kommer att fortsätta växa
  5. Data Science kommer att dominera hälsovård affärsinformation och analys
  6. 25% av företagen kommer att rekrytera en Chief Data Officer (CDO) i 2017

Nuvarande DS-kurser för studenter inom matematik och datavetenskap omfattar: Stora dataStora datamängderoch Maskininlärning. I den närmaste framtiden planerar vi att lägga till fler kurser, inklusive naturliga språkbehandling och artificiell intelligens.

UPPDATERING: 4-30-2024

Datavetenskapskurserna listas individuellt på MIU-utskriften, men de är inte kvalificerade för att vara en fristående akademisk beteckning på "spår eller specialisering." För att erkänna prestationerna i datavetenskapskursen utfärdar MIU ett Certificate of Completion i Data Science, som listar alla kurser som framgångsrikt genomförts i den koncentrationen av datavetenskapskurser.

Professor Khan Data Science video. http://mscs.mum.edu/videos.html#video=i4LfMqWxifs

För mer information vänligen kontakta:

CSadmissions@mum.edu
Datorprogrammeringstillträden
Maharishi University of Management
Fairfield, Iowa, USA