Om oss Maharishi

1955 började Maharishi Mahesh Yogi erbjuda världen kunskapen om Himalayas uråldriga visdom. Han introducerade det enkla, naturliga och universella Transcendental meditationsteknik att bidra till att minska lidandet och att ge lycka och uppfyllelse till alla nivåer i samhället.

Under sitt liv föreläsade Maharishi brett och skrev många böcker om transcendental meditation. 1971 grundade han Maharishi International University (bytte namn till Maharishi University of Management 1993-2019). Maharishi utvecklades Medvetande-Based℠ utbildning så att eleverna kan utveckla sin fulla kreativa potential och därigenom njuta av framgång och lycka i alla aspekter av deras liv.

Självkännedom är kärnan i en MIU-utbildning. Genom att direkt uppleva sin innersta natur genom tekniken Transcendental Meditation kan eleverna enkelt koppla kunskap om varje disciplin till sina egna liv, och se den underliggande enheten i all kunskap. Med denna erfarenhet och perspektiv blir all kunskap högst relevant och kan lätt appliceras för framgång inom alla verksamhetsområden.

Läs mer om student personlig utveckling.