Maharishi International University is de thuisbasis van op bewustzijn gebaseerd onderwijs

MIU-onderwijs: tegengif voor mondiale onzekerheid

In een tijdperk dat wordt gekenmerkt door ongekende onzekerheid en snelle veranderingen, bevinden onderwijsinstellingen zich in een unieke positie om stabiliteit en begeleiding te bieden. Maharishi International University (MIU) onderscheidt zich als een voorbeeld van innovatief en holistisch onderwijs, waarbij we de top tien van mondiale onzekerheden aanpakken via onze onderscheidende aanpak. Hier ziet u hoe MIU een tegengif biedt voor deze dringende problemen:

  1. Klimaatverandering en aantasting van het milieu:

Het curriculum van MIU legt de nadruk op duurzaamheid en milieubewustzijn. Cursussen in duurzaam leven en regeneratieve landbouw leren studenten hoe ze milieuvriendelijke oplossingen kunnen ontwikkelen en groene technologieën kunnen promoten. Wij voeren het gesprek. Duurzame praktijken op de campus omvatten het composteren van voedselafval, recycling, uitgebreid gebruik van zonne- en windenergie, het serveren van biologische en niet-GMO-maaltijden, het bouwen en inrichten met niet-giftige materialen, het verbouwen van biologische groenten op de campus, het planten en onderhouden van veel bomen op de campus, het gebruik van duurzame praktijken op het gebied van milieubescherming, minimalisering van het papiergebruik en het gebruik van gerecyclede producten waar mogelijk. Door een diep respect voor de natuur en praktische vaardigheden voor milieubeheer bij te brengen, stelt MIU studenten in staat de klimaatverandering te bestrijden. Eén missiepunt voor MIU is: het intelligent gebruik van de omgeving maximaliseren.

Als een van Amerika's groenste universiteiten zet MIU zich volledig in voor duurzame praktijken. Hernieuwbare energie, duurzame gebouwen en biologisch voedsel hebben hoge prioriteiten.

Als een van Amerika's groenste universiteiten zet MIU zich volledig in voor duurzame praktijken. Hernieuwbare energie, duurzame gebouwen en biologisch voedsel hebben hoge prioriteiten.

  1. Economische instabiliteit:

MIU integreert Op bewustzijn gebaseerd onderwijs (CBE), dat veerkracht en adaptief denken bevordert. Cursussen in bedrijfskunde en ondernemerschap moedigen studenten aan om te innoveren en duurzame ondernemingen op te bouwen. Dit onderwijsmodel vergroot niet alleen de bereidheid om te werken, maar cultiveert ook leiders die kunnen navigeren en stabielere economieën kunnen creëren. Onze online EdD in Transformationeel Leiderschap & Coaching leidt leiders op om individuen te helpen economische en sociale vervulling te bereiken. Eén missiepunt van MIU is: vervulling brengen van de economische ambities van individuen en de samenleving.

  1. Gezondheidscrises:

De focus van de universiteit op preventieve geneeskunde en holistische gezondheid, inclusief programma's in Integratieve Geneeskunde en Ayurveda, voorziet studenten van kennis om gezondheidsproblemen aan te pakken en te voorkomen. Alle studenten hebben toegang tot ons geïntegreerde wellnesscentrum. Door welzijn en stressvermindering te bevorderen via Transcendente Meditatie (TM), draagt ​​MIU bij aan betere resultaten op het gebied van de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Eén missiepunt voor MIU is: de nadruk leggen op integratief welzijn, waarbij fysieke, mentale en emotionele gezondheidspraktijken worden gecombineerd.

  1. Politieke instabiliteit:

MIU bevordert mondiale vrede en conflictoplossing via verschillende programma's: MA in Verlichting en Leiderschapsprogramma; online MA en MBA in leiderschap en conflictoplossing op de werkplek. De universiteitsbrede beoefening van TM helpt studenten innerlijke vrede te ontwikkelen, wat fundamenteel is voor het bevorderen van begrip en harmonie op grotere maatschappelijke niveaus. Afgestudeerden zijn bereid effectieve vredestichters en beleidsbeïnvloeders te worden. Eén missiepunt voor MIU is: studenten uitrusten met de vaardigheden en kennis om veerkrachtige, verlichte leiders te worden die in staat zijn mondiale uitdagingen aan te pakken.

  1. Technologische disruptie:

Als reactie op de snelle technologische vooruitgang biedt MIU programma's in computerwetenschappen aan, waaronder cursussen in kunstmatige intelligentie en datawetenschap. Wij bieden een Certificaat Data Science aan masterstudenten Computerwetenschappen die tijdens het MS-programma minimaal vier data science-cursussen met succes afronden. De op bewustzijn gebaseerde onderwijsaanpak zorgt ervoor dat studenten niet alleen technische vaardigheden verwerven, maar ook ethische overwegingen, waardoor ze worden voorbereid op het verantwoord navigeren en benutten van technologie. Eén missiepunt voor MIU is: het bijbrengen van een gevoel van ethische verantwoordelijkheid en mondiaal burgerschap bij studenten.

  1. Sociale ongelijkheid:

MIU's toewijding aan inclusiviteit en sociale rechtvaardigheid wordt weerspiegeld in onze diverse gemeenschaps- en ondersteuningssystemen. We vieren diversiteit en leven volgens het motto: “de wereld is onze familie.” Ons Office of Diversity, Equity and Inclusivity (DEI) introduceert de concepten en praktijken van DEI voor alle studenten, medewerkers en docenten. Op elk moment hebben we studenten uit meer dan 60 landen op de campus, en het MS in Computer Science-programma alleen al is meer dan afgestudeerd. 4000 studenten uit 108 landen sinds 1996. Eén MIU-missiepunt is: het behouden van een inclusieve, internationaal diverse en gastvrije campusomgeving.

Geniet van deze levendige video die het geluk en de diversiteit van onze studenten Computerwetenschappen laat zien.

  1. Uitdagingen op het gebied van de geestelijke gezondheid:

De beoefening van TM in het dagelijkse studentenleven is een hoeksteen van MIU's benadering van geestelijke gezondheid. Deze praktijk is geweest wetenschappelijk bewezen om stress, angst en depressie te verminderen, en studenten een krachtig hulpmiddel te bieden om mentaal welzijn te behouden te midden van mondiale onzekerheden. Eén missiepunt van MIU is: de nadruk leggen op integratief welzijn, waarbij fysieke, mentale en emotionele gezondheidspraktijken worden gecombineerd.

  1. Educatieve toegang en kwaliteit:

Het flexibele en inclusieve onderwijsmodel van MIU, inclusief online programma's, maakt kwaliteitsonderwijs toegankelijk voor een breder publiek. Onze op bewustzijn gebaseerde onderwijsaanpak zorgt voor diep begrip en persoonlijke groei en biedt een robuust alternatief voor traditionele onderwijssystemen die vaak tekortschieten. Eén missiepunt van MIU is: het bieden van op bewustzijn gebaseerd onderwijs dat academische excellentie integreert met persoonlijke ontwikkeling.

  1. Culturele conflicten:

We koesteren een mondiale gemeenschap en benadrukken cultureel begrip via ons gevarieerde curriculum, onze studentenorganisatie en onze multinationale faculteit. MIU bereidt studenten voor op het navigeren en overbruggen van culturele verschillen. Programma's in leiderschap en conflictoplossing op de werkplek en bemiddeling voorzien studenten van de vaardigheden die nodig zijn om culturele conflicten op te lossen en de mondiale harmonie te bevorderen. Eén missiepunt voor MIU is: samenwerken met lokale en mondiale gemeenschappen om positieve sociale verandering en ontwikkeling te bevorderen.

  1. Spirituele onzekerheid:

MIU's natuurlijke integratie van spirituele groei met academisch leren richt zich op de existentiële onzekerheden waarmee velen tegenwoordig worden geconfronteerd. De beoefening van TM en cursussen in bewustzijnsontwikkeling bieden een raamwerk voor studenten om hun eigen persoonlijke spirituele fundamenten te verkennen en te verstevigen, en bieden duidelijkheid en doel in een onzekere wereld. Eén missiepunt voor MIU is: het bereiken van de spirituele doelen van de mensheid in deze generatie.

Het holistische, op bewustzijn gebaseerde onderwijs van Maharishi International University biedt alomvattende oplossingen voor de grote onzekerheden waarmee de wereld vandaag de dag wordt geconfronteerd. De universiteit integreert duurzaamheid, innovatie en integratief welzijn met de campusbrede beoefening van de Transcendente Meditatie®-techniek. Deze aanpak wordt aangeboden in een veilige, internationaal diverse, duurzame en gastvrije gemeenschap. Als gevolg hiervan rust MIU zijn studenten uit om veerkrachtige, gelukkige en verlichte leiders te worden die in staat zijn de complexiteit van onze hedendaagse wereld aan te pakken en te beheren.

-