Persoonsgegevensformulier

Vul dit formulier in en klik op de knop "Gegevens verzenden" onderaan de pagina.

Opmerking: Valse of misleidende informatie in uw aanvraag kan leiden tot ontslag van het programma.

Verplichte velden 


ALGEMENE INFORMATIE

Vermeld voor officiële documenten hoe u het volgende zou invullen:

Postadres om het acceptatiepakket te verzenden (gebruik geen Postbus-nummer)


BURGERSCHAP


PERSOONLIJKE GEGEVENS

Zo ja, omschrijf hieronder volledig:

Zo ja, vermeld hieronder en beschrijf:

Noem een ​​ander item / item 2:


NOODCONTACT

Meldingsplichtige in geval van nood:


ESSAYS

Schrijf een essay over elk van de volgende vragen. De minimale lengte voor elk essay is 200-woorden. Als een van beide essays niet aan deze vereiste voldoet, wordt u gevraagd om het essay opnieuw te schrijven.


VERKLARING

Ik verklaar dat alle verklaringen die ik heb afgelegd bij het aanvragen van toelating tot de Maharishi University of Management volledig en waar zijn. Ik realiseer me dat valse verklaringen een reden kunnen zijn voor ontkenning van toelating of ontslag van de universiteit.
"Uw afgedrukte naam telt als uw handtekening."


Toepassingslinks:

Ingangsdata:

 

INTERNATIONALE:

  • februari
  • mei
  • augustus
  • november
 

AMERIKAANSE BURGERS EN PERMANENTE INWONERS:

  • februari
  • augustus