तपाईंको प्राप्त गर्नुहोस् क्यारियर क्षमता

शीर्ष रोजगारदाताहरू महर्षि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा सफ्टवेयर विकासकर्ता इन्टर्न भर्ती गर्छन्

1000+

कर्पोरेट साझेदारहरूले हाम्रा विद्यार्थीहरूको क्षमतालाई चिन्ता गर्छन्।

$90,000

सशुल्क इन्टर्नशिपका लागि औसत सुरुवात दर

98%

भुक्तानी इंटर्नशिप सफलता दर