स्नातक आवश्यकताहरू

कम्प्यूटर साइंस मा साइंस डिग्री मास्टर को लागि

कम्प्यूटर साइंस मा एमएस संग स्नातक गर्न को लागी छात्रों को मास्टर डिग्री को लागि सबै आवश्यकताहरु को सफलतापूर्वक पूरा गर्नु पर्छ।