हाम्रो अद्वितीय भुक्तान योजना अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरू कार्यक्रममा सामेल हुन यो सजिलो बनाउँछ

  • $ 3,000 को रूपमा कार्यक्रम प्रविष्ट गर्नुहोस्
  • तपाईंको इंटर्नशिपको समयमा आय बाट कोर्स शुल्क फिर्ता दिनुहोस्
  • कुनै छात्र ऋण बिना स्नातक