साधारण प्रोग्रामिंग परीक्षा त्रुटिहरू

यहाँ सामान्य त्रुटिहरूको सूची हो जुन विद्यार्थीले अघिल्लो परीक्षामा गरेका छन्।
तपाईंले जवाफको लागि कुनै क्रेडिट प्राप्त गर्नुहुने छैन जुन यी त्रुटिहरूमध्ये कुनै पनि काम गर्दछ!