ကျောင်းဆင်းပွဲလိုအပ်ချက်များ

Computer Science တွင် MS ဖြင့်ဘွဲ့ရရန်၊ ကျောင်းသားများသည် အောက်ပါအရာအားလုံးကို အောင်မြင်စွာ ပြီးမြောက်ရပါမည်။

 1. Modern Programming Practice (CS 40) (400 ခရက်ဒစ်) အပါအဝင် အဆင့် 401 သို့မဟုတ် အထက်ရှိ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံသင်တန်းများ၏ ခရက်ဒစ် 4။
 2. MS ဘွဲ့အတွက် လျှောက်ထားသည့် ခရက်ဒစ်များ၏ အနည်းဆုံး 50% သည် 500-level (500-level courses ငါးခု) တွင်ရှိရမည်။ ဤအဆင့် 500 ပညာရေးခရက်ဒစ်လေးခုကို သင်ရိုးလက်တွေ့လေ့ကျင့်မှု၏ ခရက်ဒစ် 8 ခုဖြင့် အစားထိုးနိုင်ပါသည်။
 3. အောက်ပါတို့အနက်မှအနည်းဆုံးတစ်ခုသည်“ B” နှင့်“ အထက်” နှင့်ပြည့်စုံရမည်။
  • algorithms (CS 435)
  • အဆင့်မြင့် programming language (CS 505)
 4. အနည်းဆုံး စနစ်များ သို့မဟုတ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု သင်တန်းများ (DBMS၊ Mobile Device Programming၊ Operating Systems၊ Parallel Programming၊ Compilers၊ Big Data Analytics၊ Systems Analysis၊ Project Management)
 5. တဦးတည်းသင်တန်းထက်မကပိုနေ C, C + သို့မဟုတ် C- တစ်တန်းရှိနိုင်ပါသည်။
 6. ကွန်ပျူတာသိပ္ပံသင်တန်းများအတွက်အဆိုပါတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာတန်းအမှတ်ပျမ်းမျှအားကိုအနည်းဆုံး "B က" (3.0 ၏ GPA) သို့မဟုတ်မြင့်မားဖြစ်ရပါမည်။
 7. ပရိုဂရမ်ကို လျှောက်ထားရာတွင် ကျောင်းသားသည် ဝင်ခွင့်အတွက် လိုအပ်သော သင်္ချာဘာသာရပ်များထဲမှ တစ်ခု ချို့တဲ့ပါက ထိုသင်တန်းကို MIU ၏ CS ပရိုဂရမ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် အခြားလိုအပ်သော ကွန်ပျူတာသိပ္ပံသင်တန်းများအပြင် အခြားလိုအပ်သော ကွန်ပြူတာသင်တန်းများတွင်ပါ တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။

မှတ်ချက်- အသိစိတ်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာသင်တန်း၊ STC 506A၊ ပထမနှစ်ဝက်တွင် လိုအပ်ပြီး ဒုတိယစာသင်နှစ်တွင် STC 506B လိုအပ်ပါသည်။

အမေရိကန်ကျောင်းသားများသည် Modern Programming Practice သင်တန်း (CS 401) နှင့် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံသင်တန်း 36 ယူနစ်တို့ကို ပြီးမြောက်ရန် လိုအပ်သည့် “စံလမ်းကြောင်း” ကို ဖြေဆိုကြပြီး 500-level နှင့် STC 506A နှင့် B တို့တွင် သင်တန်းငါးခုပါရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် မလိုအပ်ပါ။ သင်ရိုးလက်တွေ့သင်တန်း (CPT) လုပ်ပါ။