Компьютерийн мэргэжлийн хүмүүс Мастерын хөтөлбөр Тойм

Олон улсын болон АНУ-ын оюутнуудад зориулсан тусгай хөтөлбөр