MSCS хөтөлбөрийн сонголтууд

АНУ-ын бус оюутнуудад MS-ийн компьютерийн шинжлэх ухааныг сонгох боломжтой гурван боломж байгаа